Rakennetun ympäristön nimikkeistöt

buildingSMART Finlandin ja Rakennustietomalli Oy:n RYTV-hankeohjelman Rakennetun ympäristön nimikkeistöjen kehittäminen -projektissa kartoitetaan kokemuksia ja kehitysehdotuksia luokitteluihin ja nimikkeistöihin liittyen. Projektin tavoitteena on havaintojen ja tulosten perusteella tunnistaa akuutit kehitystarpeet, laatia hallintamalli nimikkeistöjen ylläpidolle sekä laatia suunnitelma jatkotoimenpiteille.

Projektisuunnitelma