buildingSMART Finlandin toimintaa ohjaavat arvot ja visio, jotka heijastuvat verkoston toiminnassa.


Arvot ja verkostoon liittyvät kohdat löytyvät myös Näin toimimme -dokumentista, ja ne on hyväksytty yhteisesti verkostossa.

Arvot

Jatkuva innostaminen

Avoin, läpinäkyvä ja ketterä organisaatio


Arvostava yhteistyö

Ymmärrettävyys

Verkosto

Viestit ja informaatio kulkevat verkostossa sujuvasti.

Vapaaehtoista toimintaa
verkostossa tuetaan.

Vapaaehtoinen työ on mielekästä ja
motivoivaa. 

Motivoivaankin työhön kuuluu mm. kokousmateriaaleihin
perehtyminen.Tuotettu tieto jaetaan verkostolle.

Toiminta on fokusoitu tietomallivakiointiin ja standardien jalkautukseen.

Verkoston toiminta

Aktiivisuus

Verkoston keskeisin tehtävä on aktiivinen toiminta.

Haasteiden tunnistus ja ratkaisu

Verkostossa huomioidaan ja etsitään ratkaisuja toimialojen ongelmiin.


Jäsenten motivointi

Jäsenet muodostavat verkoston ja sen toiminnan.

Siiloutumista vastaan

Verkoston toiminta on siiloja leikkaavaa.