Infratoimiala

Toimiala on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä  parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

 Infran Tilaajaryhmä       Vesihuoltoryhmä 


Maisemaryhmä

Infratoimiala

Toimiala on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Infrastruktuuri vuonna 2025 muodostuu fyysisestä infrastruktuurista ja tiedosta. Tiedon hallinta ja hyödyntäminen ovat luonteva osa toimintaa, mikä on luonut edellytykset tehokkaille ja kannattaville palveluympäristöille. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.



Heidi Piiroinen

Puheenjohtaja

Espoon kaupunki

heidi.piiroinen(at)espoo.fi

Jari Kainuvaara

Varapuheenjohtaja

Sitowise

jari.kainuvaara(at)sitowise.com