RYTV Päätoimikunta

Tärkeänä RYTV-hankeohjelmaa pyörittävänä osana on RYTV Päätoimikunta. Rakennustietosäätion yliasiamiehen nimittämä Päätoimikunta koostuu RYTV-hankeohjelman rahoittajaryhmän sekä buildingSMART Finlandin  ehdottamista jäsenistä. 

Strategisen ohjauksen lisäksi RYTV Päätoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

  • RYTV-hankeohjelman vision ja strategian tarkentaminen
  • RYTV-hankeohjelmasta viestiminen kansallisella tasolla 
  • Yhteys KIRA-alan toimijoihin ja muiden kehityshankkeiden ja -projektien kartoittaminen 
  • Kansainvälisen standardoinnin seuraaminen ja vaikutuksen arviointi hankeohjelman ohjaukseen
  • RYTV-julkaisujen lopullinen hyväksyntä

Päätoimikunta kokoontuu noin kahden kuukauden välein.

RYTV Päätoimikunnan jäsenet

Katariina Hilke (pj.)

Turun kaupunki

Tällä hetkellä työskentelen Turun kaupungilla kaupunkitietomallin erityisasiantuntijana. Tehtävänäni on koordinoida ja kehittää sekä kaupunki-, infra- ja talomallien prosesseja ja näihin liittyvien tietojen hyödyntämistä. Tavoitteenani on lisätä kaupungin työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä tietomallintamisesta.

Leif Granholm

Trimble

Olen toiminut mallipohjaisten ohjelmistojen parissa yli 30 vuotta, sekä paikkatieto- että BIM alueilla. Olen edustanut Trimbleä ja osallistunut kansainvälisten data-standardien luomisen yli 20 vuotta. Olen tehnyt suunnilleen kaikki töitä, mitä ohjelmistoliiketoimintaan liittyy – sekä teknisiä että kaupallisia. 

Päivi Hietanen

Arkance Systems Finland

Olen Otaniemestä valmistunut rakennusalan DI, ja minulla on 25 vuoden kokemus rakennusalalta monipuolisista tehtävistä. Nyt olen töissä ohjelmistoyrityksessä kehityspäällikkönä, koska näkemykseni mukaan tehokkain tapa kehittää koko rakennusalaa on digitalisaatio ja tietomallien hyödyntäminen rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Jenna Ikonen

Väylävirasto

Kiinnostukseni karttoja ja kaupunkisuunnittelua kohtaan ajoi minut aikanaan maanmittaustekniikan opintojen pariin. Työurallani olenkin päässyt sitten tekemään ihan eri juttuja infrarakentamisen ja sen digitalisaation parissa. Nyt työnkuvaani kuuluu Väylävirastolla IFC-formaatin käyttöönotto ja tietomallinnuksen edistäminen hankkeissa.

Annemari Kaaranka

Väylävirasto

Aloitin juuri Väylävirastolla Inframalliasiantuntijan tehtävissä. Aiemmin toimin rakennuttajakonsulttina Weladolla reilun kahdeksan vuoden ajan rata- ja tiehankkeissa tietomalliasiantuntijana ja sekalaisissa projekti-insinöörin tehtävissä. Tiedonhallinnan ja sujuvan tiedonkulun kehitys ovat lähellä sydäntäni.

Jani Kemppainen

Rakennusteollisuus RT ry

Toimin Rakennusteollisuudessa teknisten asioiden asiantuntijana hyvin laajalla skaalalla. Olen mukana erilaisissa laki- ja asetustyöryhmissä, ohjeiden ja tulkintojen tekemisessä ja myös rakentamisen laadun kehittämisessä.

Tarja Mäkeläinen

VTT

Kokemusta on kertynyt  yli 15 vuoden ajalta VTT:llä  Smart & Sustainable Built Environment  aihepiirien  parissa. Erityisesti olen syventynyt BIM prosessien kehittämiseen sekä BIM osaamisen määrittelyyn tehtävätasolla sekä oppimistavoitteiden määrittelyyn rooleittain. 

Olen toiminut pitkään bSF osaamisen ja muutosjohtamisen toimialalla ja olen mukana esimerkiksi YM:n Yhteentoimivuustyön Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmässä.

Janne Rinta-Mänty

Helsingin kaupunki

Edistän Automaattista Tietojen Käsittelyä rakennetun ympäristön elinkaaressa sekä paikallisesti työssäni Helsingin kaupungilla että laajemmin buildingSMART Finlandin puitteissa.

Juha Saarentaus

Geowise Oy

Minulla on pitkä kokemus yhteentoimivuushaasteista rakennetun ympäristön tietovirroissa. Olen toiminut 1980-luvulta lähtien järjestelmätoimittajana ja vuodesta 1999 paikkatietoalan palveluita tarjoavan yrityksen perustajana. 

Tarjoan asiantuntijapalveluita Geowise Oy yrityksestäni ja olen toiminut konsulttina erilaisten yhteentoimivuushankkeiden vetotehtävissä.Otto Alhava

Fira