E

Rakennusgeologisen kallioperätiedon standardointi

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Geologian tutkimuskeskus järjestää työpajan 24.4.2019 rakennusgeologisen kallioperätiedon standardoinnista. Mallinnuksessa käytettäviä kallioperätietoja tuotetaan eri toimijoiden tahoilta, joiden käytännöt tiedonkeruussa ja -tallentamisessa vaihtelevat esimerkiksi tunneleissa tehtävän kartoituksen yhteydessä. Tiedon monimuotoisuutta lisäävät myös erilaiset käytössä olevat luokitukset, joiden tarkoituksena on kohdentaa tiedonkeruuta rakennusgeologisesti merkittäviin kallioperän ominaisuuksiin. Kerätyn tiedon jakaminen yhteisen tiedonsiirtoformaatin puuttuessa eri toimijoiden välillä on vain harvoin sujuvaa. Lisäksi geologisen tiedon merkitystä, esimerkiksi tietoon liittyvää epävarmuutta, ei ymmärretä yhdenmukaisesti ja tieto on vain harvoin harmonisoitu. GTK kutsuu organisaationne edustajan työpajaan, jossa pohditaan yhdenmukaisen rakennusgeologisen kallioperätiedon määrittelyä. Tavoitteena on järjestäytyä laatimaan yhteiset pelisäännöt mallinnuksessa käytettävälle rakennusgeologiselle kallioperätiedolle. Yhdenmukaistus mahdollistaa eri toimijoiden tuottamien aineistojen yhteentoimivuuden ja siten mm. tuottavuuden paranemisen alalla. Myös geologisten tulkintojen laatu paranee, koska kaikki voivat keskustella samoilla termeillä ja siten kehittää tulkintoja laajemmin eteenpäin. Yhteistyössä ovat mukana mm. buildingSMART Finland, Väylävirasto, Suomen geoteknillinen yhdistys ry, Rakennusgeologinen yhdistys ry ja Geologian tutkimuskeskus. Työpaja järjestetään 24.4.2019 GTK:lla osoitteessa Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo. Pyydämme ilmoittautumistanne 15.4.2019 mennessä sähköpostitse teemu.lindqvist(at)gtk.fi. Paikalle on helppo tulla, sijainti aivan Aalto-yliopiston metroaseman vieressä. Tätä kutsua voi vapaasti jakaa edelleen. Tervetuloa! Teemu Lindqvist                                   Ossi Ikävalko GTK                                                      GTK

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
24. huhtikuuta 2019
8.30 13.45 UTC
Sijainti

buildingSMART Finland

Malminkatu 16 A
PL 1004
00101 Helsinki
Suomi
info@buildingsmart.fi
Hanki reittiohjeet
Järjestäjä

buildingSMART Finland

info@buildingsmart.fi