E
YIV-päivitystyö etenee
mennessä buildingSMART Finland | joulu 12, 2017

YIV Yleiset inframallivaatimukset päivitystyö etenee työryhmissä

Tiedote pdf:nä

YIV-ohjeet päivitetään ja täydennetään kauttaaltaan vastaamaan tämän hetken tarpeita ja samalla ohjeet siirretään uuteen julkaisualustaan, joka mahdollistaa uudenlaista toiminnallisuutta mm. palautteen keruuseen, päivitykseen ja eri käyttäjäryhmien palvelemiseen.

Ohjeet ryhmitellään viiteen kokonaisuuteen, johon siirretään nykyisistä 12 osasta sisällöt alla
olevan periaatteen mukaisesti (suluissa nykyiset osat) ja näitä päivitetään ja täydennetään.

Ryhmien vetäjinä toimivat alla olevat henkilöt:

1. Yleiset vaatimukset (osat 1 ja 2), Jari Niskanen, WSP Finland Oy
2. Lähtötiedot (osa 3), Josefiina Saarnikko, SitoWise Oy
3. Suunnittelu (osat 4, 5.1, 6 ja 7 sekä osista 8-10 suunnittelua koskevat asiat), Tiina Perttula, Ramboll Finland Oy
4. Rakentaminen (osat 5.2, 5.3 ja 12.1 sekä osista 8-10 rakentamista koskevat asiat), Ville Suntio, Destia Oy
5. Kunnossapito (osa 11.1) Manu Marttinen, NCC Industry Oy

YIV-päivitystyön luonnokset tulevat nähtäväksi sivustolle (joka aukeaa myöhemmin) sitä mukaa, kun uusien osien valmistelu etenee. Sivuston hallinnointia hoitaa Eija Prittinen, VR Track.

Vuoden 2018 alkupuolella tullaan järjestämään työpaja, jossa esitellään päivitystyötä ja halukkailla on mahdollisuus antaa palautetta valmistelussa olevaan ohjeistoon.

Lisätietoja päivitystyöstä antavat ryhmien vetäjät omalta osaltaan:

1. Jari Niskanen, jari.niskanen(at)wspgroup.fi
2. Josefiina Saarnikko, josefiina.saarnikko(at)sitowise.com
3. Tiina Perttula, tiina.perttula(at)ramboll.fi
4. Ville Suntio, ville.suntio(at)destia.fi
5. Manu Marttinen, manu.marttinen(at)ncc.fi

Päivitystyön kokonaisuudesta antavat lisätietoja:
– Harri Mäkelä, harri.makela(at)innogeo.fi
– Eija Prittinen, eija.prittinen(at)vr.fi

sisään Uutiset
# fi
E
Inframodel4 käyttöön 1.2.2018
mennessä buildingSMART Finland | joulu 12, 2017