E
Tule vaikuttamaan bSF:n verkostotoimintaan – hae toimialojen ja ryhmien puheenjohtajiksi!
Ilmoita kiinnostuneisuutesi 15.5. mennessä

Tärkeänänä osana buildingSMART Finalndin verkostotoimintaa ovat toimialat ja ryhmät, joissa jaetaan alalle tärkeää informaatiota, ajankohtaisia aiheita sekä verkostoidutaan. Noin neljä kertaa vuodessa pidettäviä kokouksia johtaa puheenjohtaja.

Nyt haemme puheenjohtajia kaikille neljälle toimialalalle ja osalle niiden ryhmistä:

 • Talotoimiala 
 • Talotekniikkaryhmä 
 • Tilaajaryhmä
 • Infratoimiala 
 • Standardointiryhmä,
 • Kehitysryhmä 
 • Tilaajaryhmä
 • Osaaminen ja muutosjohtaminen –toimiala
 • Kaupunkitoimiala

Jos kiinnostuit toimimaan jonkun edellämainitun toimialan tai ryhmän puheenjohtajana, lähetä pieni esittely itsestäsi buildingSMART Finlandin toimistolle 15.5. mennessä. Toimiston sähköposti on info(a)buildingsmart.fi.

Puheenjohtajien kaudet ovat kaksi vuotta. Jos toimiala / ryhmä on yksimielinen, puheenjohtajan kautta voi jatkaa seuraavilla kahdella vuodella ensimmäisen kauden päätyttyä. Sekä toimialojen että ryhmien puheenjohtajuudet ovat korvauksellista toimintaa. Myös tällä hetkellä toimivat puheenjohtajat voivat ilmoittaa kiinnostuneisuutensa jatkaa puheenjohtajan tehtävissä. 

Jos puheenjohtajaksi pyrkii kaksi tai useampi hakijaa, järjestää toimisto salatun nettiäänestyksen. Nettiäänestyksen ohjeista tiedotetaan erikseen tarvittaessa. 


Puheenjohtajan tehtävät 

Toimialan puheenjohtajan tehtävät 

Toimialojen puheenjohtajan tehtäviin sisältyvät:

 • Toimialakokousten aikatauluttaminen kalenteriin (noin yksi kokous kvartaalettain)
 • Kokousten valmistelu (esimerkiksi teemojen ja käsiteltävien asioiden miettiminen), ja asialistan laatiminen etukäteen  
 • Toimialan ydinryhmän kokousten johtaminen
 • Toimialan pitäminen ajan tasalla ja toiminnan pitäminen aktiivisena. 
 • Osallistuminen johtoryhmän kokouksiin tuoden ja vieden ajantasaista kuvaa aktiivisuudesta ja tapahtumista toimialalle. 
 • Taloussuunnitelmaehdotuksen laatiminen syyskokoukseen ja toimintakertomusten laatiminen kevätkokoukseen. 

Ryhmän puheenjohtajan tehtävät 

Ryhmän puheenjohtajan tehtäviin sisältyvät:

 • Ryhmien kokousten aikatauluttaminen kalenteriin (noin yksi kokous kvartaalettain)
 • Kokousten valmistelu (esimerkiksi teemojen ja käsiteltävien asioiden miettiminen), ja asialistan laatiminen etukäteen 
 • Osallistuminen toimialan ydinryhmään 
 • Ryhmän pitäminen ajan tasalla ja toiminnan pitäminen aktiivisena. 

buildingSMART Finlandin toimisto avustaa puheenjohtajia kokousjärjestelyissä (esimerkiksi kokouksien vieminen bSF-kalenteriin, Teams-kokousten luonti yms.)

Lisätietoja: 

Annina Lehikoinen

annina.lehikoinen(a)rakennustietomalli.fi

Meeri Smolander

meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi


E
Infra-O uuteen kotipesään –keskustelutilaisuus järjestettiin 6.3.