E
RAKEVA-palkinto ja kultainen ansiomerkki
mennessä buildingSMART Finland | elo 30, 2019

BuildingSMART Finland -yhteisö ja sen pitkäaikainen puheenjohtaja Tomi Henttinen on vastaanottanut eilen 29.8.2019 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen myöntämän RAKEVA-palkinnon. Samassa yhteydessä palkittiin kultaisella ansiomerkillä buildingSMART Finlandin pitkäaikainen vaikuttaja Anna-Riitta Kallinen. Tämä on arvostettu tunnistus alan toimintatapojen ja menetelmien edistämistyöstä. Koko buildingSMART Finland -yhteisö iloitsee saamastaan kunnianosoituksesta ja onnittelee molempia palkinnonsaajia!

 

Rakennustietosäätiö RTS sr  – RAKEVA-palkinto

RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. 

RAKEVA-palkinto on myönnetty seuraavin perusteluin: Yhtenä tärkeimmistä keinoista rakennusalan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen on nähty digitalisaation parempia ja laajempi hyödyntäminen. Tavoiteltuja hyötyjä on mahdollista saavuttaa laajasti, vain jos pelisäännöt tekemisen taustalla ovat kunnossa; kaikkien tahojen ja tiedon yhteen sopivuuteen perustuvien prosessien on ymmärrettävä toisiaan ja ymmärrettävä esimerkiksi suunnitelmien sisällön määritelmät samalla tavalla. Tämän tekemisen keskiössä on työ tietomallintamisen sisältöjen ja prosessien standardoimiseksi eli mm. yleisesti hyväksytyt tietomallivaatimukset, tietomallinnuksessa käytetyt nimikkeistöt ja tietomallien tallennusformaattien yksiselitteisyys.

Suomessa tätä työtä tekee erityisesti buildingSMART Finland –yhteisö puheenjohtajansa Tomi Henttisen johdolla. BuildingSMART Finland osallistuu aktiivisesti myös kansainväliseen määrittelytyöhön alan kattojärjestön kautta. Haluamme RAKEVA-palkinnolla kiinnittää huomiota tähän tärkeään työhön, jota useasti tehdään vailla suurempaa huomiota, mutta joka toimii mahdollistajana yhteistoiminnalle ja monenlaisille innovaatioille.

sisään Uutiset
# fi
E
Uusi toiminnanjohtaja esittelyssä
mennessä buildingSMART Finland | elo 22, 2019