E
INTOKE-hankkeen loppuraportti julkaistu
mennessä buildingSMART Finland | tammi 28, 2019

INTOKE-hankkeessa tavoitteena oli Varsinais-Suomessa toimivien pk-yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen lisäämällä tietoa ja käytänteitä tietomallipohjaisesta toiminnasta. Tähän tavoitteeseen päästiin käymällä läpi YIV-2015 ohjeet sekä pitämällä valmennustilaisuuksia pilottikohteista ja hankintaklinikkaa.

INTOKE-hankkeen päätavoitteena oli luoda infrarakentamisen (tiet, kadut, vesiväylät, maa- ja kalliorakentaminen, kunnallistekniikka, geotekniikka, sillat, viherrakentaminen ja varusteet) tietomallintamisen alueellinen osaamisverkosto ja sen avulla saada pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle infra-alalle Varsinais-Suomessa.

Ohessa hankkeen loppuraportti ja loppukeskustelujen yhteenveto.
Lisätietoja:
DI Pirjo Oksanen
Projektipäällikkö
pirjo.oksanen(at)turkuamk.fi

Loppuraportti (pdf)
Loppukeskustelu (pdf)

sisään Uutiset
# fi
E
InfraBIM Open 2020 welcomes you to Tampere, 3.-5.2.2020
mennessä buildingSMART Finland | tammi 17, 2019