E
InfraBIM-nimikkeistö on julkaistu englanniksi
mennessä buildingSMART Finland | huhti 9, 2019

InfraBIM-nimikkeistö on käännetty englannin kielelle buildingSMART Finland (bSF) Infra -toimialaryhmän toimesta. InfraBIM-nimikkeistö perustuu Infra2015-rakennusosanimikkeistöön ja on siten myös yhtenäinen InfraRYLin kanssa. InfraBIM-nimikkeistössä esitetään yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa: lähtötietojen hankinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa sekä kunnossapidossa. bSF Infra -toimialaryhmä on kehittänyt InfraBIM-nimikkeistöä osana erityispäätoimikuntatyötä.

InfraBIM-nimikkeistön käännöstyön tarve englanniksi on tullut kansainvälisestä yhteistyöstä; on ollut tarve kertoa, mitä suomalainen nimikkeistö pitää sisällään. Toisaalta InfraBIM-nimikkeistön kääntäminen englanniksi avaa myös vientimahdollisuuksia ja luo pohjan YIV-ohjeiden käännöstyölle. InfraBIM-nimikkeistön käännös on tarkoitettu alan yhteiseen käyttöön. On alan etujen mukaista, että käytetään yhteisesti sovittuja termejä tarkasti ja johdonmukaisesti, myös silloin kun tuotetaan aineistoja englannin kielellä tai käännätetään tekstejä englantiin. Termiprojektin työryhmässä ovat olleet mukana Juha Liukas ja Josefiina Saarnikko Sitowisestä, Tiina Perttula Rambollilta sekä Kalle Mulari Novatronilta. InfraBIM-nimikkeistön käännöstyö on ollut kommenteilla laajasti bSF:n toimijoilla.

Käytännön termityön tekijäksi valittiin Pohjoismaiden suurin käännöstoimisto Semantix, jolla on vankka kokemus rakennusalan käännöksistä. Käännöstyö toteutettiin asiantuntijaryhmän ja Semantixin työryhmän yhteistyönä, englanninkielinen nimikkeistö on säännöllisten työryhmäpalavereiden ja yhdistettyjen voimavarojen tulos. Semantixin kääntäjät ovat etsineet nimikkeistössä olevia termejä Semantixin sisäisestä aineistosta (rakennus- ja infra-alalla toteutetut käännösprojektit) sekä työryhmän kanssa sovituista tietolähteistä. Käännösten kielivariantiksi sovittiin brittienglanti.

Lisätietoja ja palautetta voi antaa Juha Liukkaalle (juha.liukas(at)sitowise.com) ja Josefiina Saarnikolle (josefiina.saarnikko(at)sitowise.com).

InfraBIM-nimikkeistö englanniksi on julkaistu ao. sivuilla:

 

InfraBIM-nimikkeistö

E
CADS Housen rakennesuunnittelumoduuli sai IFC-sertifikaatin
mennessä buildingSMART Finland | huhti 4, 2019