E
HulevesiBIM-nimikkeistötyön loppuraportti on julkaistu
mennessä Annina Lehikoinen | kesä 2, 2021

HulevesiBIM ominaisuustietojen määrittely -hanke on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehityshanke, jossa parannetaan tietomallintamisen edellytyksiä hulevesi- ja maisemasuunnittelussa. Hanke on jatkumoa MaisemaBIM-kehitystyölle, joka alkoi esiselvityksellä vuonna 2016. Selvityksen tuloksena tunnistettiin tarve täydentää Yleisiä inframallivaatimuksia (YIV) sekä InfraBIM-nimikkeistöä maisema- ja hulevesisuunnittelun osalta.

Voit tutustua hankkeen raporttiin ja nimikkeistöön näistä linkeistä:

Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikki tekniikka-alat noudattavat yhtenäisiä ohjeita ja nimikkeistöjä. Hulevesirakenteiden nimikkeistöjen ja ominaisuustietojen kehittäminen antaa työkaluja suunnittelijoille tuottaa toteutukseen tarvittava aineisto tietomallintaen. Ominaisuustietojen määrittely mahdollistaa yhtenäisen aineiston tuottamisen sekä koneluettavuuden. Päämääränä on, että tämän työn myötä ohjelmistoja ja kirjastoja kehitetään niin, että syntyy helppokäyttöisiä työkaluja ja objektikirjastoja suunnittelutyön tueksi.

HulevesiBIM-kehitystyö noudattaa alan yhteisiä ohjeistuksia ja kehitystä. BuildingSMART Finland ylläpitää ja koordinoi Yleisten inframallivaatimusten ja InfraBIM-nimikkeistöjen kehitystä.


E
Lausunnolla Infra-rakennusosanimikkeistö (InfraRO)
mennessä Annina Lehikoinen | touko 28, 2021