E
Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projektin kommentointi käynnissä 19.4. asti!

RYTV-hankeohjelman puitteissa toteutetun Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projekti on valmistunut kommentointia varten.  Kommentoinnissa ovat projektin lopputuotos, tiedonhallinnan kehikko rakennetun ympäristön toimialoille sekä sisällysluettelon tilaajaohjeelle ja ohjeistuksen työn B-osaa varten.

Kommentoitavat materiaalit voit ladata materiaalikansiosta ja lisäksi alta löytyy linkki kommentoitavaan kehikkoluonnokseen. Kommentointi tapahtuu Excel-lomakkeella, joka ladataan omalle koneelle. Excel-lomakkeen sarakkeisiin on merkitty täyttöohje (huomioithan, että täytettävät sarakkeet ovat D - F). Luethan kaikki ohjeet huolellisesti. 

Kommentoitavat materiaalit:

Materiaalikansio 

Kehikkopohja (Miro-alusta) 

Miro-alustan kehikkopohjan (pdf) kommentointia varten (HUOM! Lataa kehikkopohjan pdf omalle laitteellesi täyttöä varten. Pohja on ladattavissa myös materiaalikansiosta). Lisätty kommentoitaviin materiaaleihin 9.4..

Kommentointilomake (HUOM! Lataa kommentointitaulukko omalle laitteellesi täyttöä varten. Kommentointilomake on ladattavissa myös materiaalikansiosta)

Projektin lopputuotos esiteltiin 27.3. pidetyssä esittelytilaisuudessa. Voit katsoa esittelytilaisuuden tallenteen alta.

Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje -projektin esittelytilaisuus

Täytetty Excel-lomake pyydetään lähettämään Meeri Smolanderille osoitteeseen meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi 19.4. mennessä!

Lisätietoja projektista:

Hanna Leskinen, Arkance Systems

hanna.leskinen(a)arkance-systems.com


Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje –projekti

RYTV-hankeohjelmassa toteutettava projekti ”Yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje” koskettaa kaikkia rakennetun ympäristön toimialoja. Projektin ensimmäisessä A-osassa luodaan perusteet tietomallintamisen tilaamisen vakioinnille sekä yhtenäiselle tilaajaohjeelle.

Projektissa kerätään tietoa nykyisistä tietomallinnuksen tilausmenettelyn toimintatavoista rakennetun ympäristön eri toimialojen sekä elinkaarivaiheiden välillä. Tiedonkeruuta varten laadittiin esimerkiksi erillinen kyselytutkimus, ja projektitiimi tapasi myös tilaajista kootun ohjausryhmän kanssa.

Myöhemmin toteutetavassa B-osassa tarkennetaan osassa A luotua kehikkoa prosessiksi. Osan B tavoitteena on, että projektin päätyttyä voidaan julkaista yhtenäinen tietomallintamisen tilaajaohje.   

E
Rakennetun ympäristön nimikkeistöjen kehittäminen -projektin palautekanava on nyt auki