E
Tule mukaan RYTV -hankeohjelman projektitiimeihin!
mennessä Etta Melander | huhti 26, 2022

Tule mukaan Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelman projektitiimeihin! Varsinkin infra kaipaa kiinnostuneita tekijöitä! 

Julkaisemamme projektit ovat keränneet jo kiinnostuneita tekijöitä. Talo-tietosisältöjen vakioinnin ja vakiointikokonaisuuden suunnittelun projekteihin olemme saaneet kiinnostusta, ja olemme jo käyneet ensimmäisiä neuvotteluja. Nyt toivomme erityisesti hakijoita infra-tietosisältöjen ja kaupunkimallintamisen projekteihin.  

Haluamme rakentaa monialaiset projektitiimit. RYTV-hankeohjelmalle on tärkeää, että pystymme samalla rakentamaan alan yhteistyötä sekä RYTV-pohjaa, joka palvelee koko rakennettua ympäristöä. Tämän takia projektitiimien kriteerinä on, että tiimeissä pääsevät eriävät näkemykset esille. Projektivetäjällä on siis oltava kokemusta yhteistyöprojektien johtamisesta ja vuorovaikutustaitoja monialaisen tiimin yhteistyön mahdollistamiseksi. 

Koska haluamme laajalta kentältä tekijöitä mukaan, tekijöiden valintaprosessi on vapaamuotoinen. Odotamme sinulta projektitehtäväkohtaista osaamista, kuten  

  • Talo-, infra- tai kaupunkimallintamisen tuntemusta, erityisesti näkemystä tietotarpeista liittyen tilaamiseen, suunnitteluun, rakentamisen ja ylläpitoon sekä näiden väliseen tiedonsiirtoon; 
  • Tietomallintamiseen liittyvien sanastojen, nimikkeistöjen ja BIM-standardien tuntemusta, sekä niiden kehittämiseen liittyvien menetelmien osaamista; 
  • Ohjelmisto-osaamista, niiden laadunvarmistus sekä tietosisältöjen vaatimustenmukaisuuden validointi. 

 

Neuvotteluihin pääsee pienellä kynnyksellä; laitat vain sähköpostia alla oleviin osoitteisiin, ja kerro 

  • mistä projekteista kiinnostunut,  
  • minkälaisesta roolista olet kiinnostunut, 
  • onko yrityksessäsi muita kiinnostuneita, ja 
  • millä aikavälillä olet käytettävissä.  

Sovimme sen jälkeen sopivan ajan neuvotteluja varten. 

  

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen(a)rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720  

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401  

 

E
Nyt etsinnässä tekijöitä Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelman kehitysvaiheeseen 2022!
mennessä Etta Melander | huhti 12, 2022