E
Talotietosisältöjen projektikokonaisuuden käynnistäminen

Iloksemme RYTV-hankeohjelman talotietosisältöjen projektiehdotusten rahoitustilanne näyttää hyvältä. Tavoite kehitysvaiheessa talotietosisällöille on 87 000 euroa, josta on rahoituslupauksia jo noin 60 000 euroa. Rahoittajia on tulossa julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä. Tarvitsemme vielä muutaman yrityksen mukaan rahoittajiksi. 

Periaatteenamme on, että talotietosisältöjen projektiehdotukset toteutetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa:  

  1. Luodaan yhtenäisen tietosisältövakioinnin logiikan perusta (ARK, RAK ja TATE) 
  2. Selvennetään yhteys Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -työhön (RYTJ) 
  3. Tehdään työ hallitusti ja napakasti siihen sopivalla henkilömäärällä 
  4. Tehdään alan yhteistyötä nimeämällä katselmoijat ja kommentoijat sekä ylläpidetään RYTV-hankeohjelman periaatetta alan yhteistyöstä ja kattavuudesta  

Saimme viime viikolla ensimmäisen konkreettisen ehdotuksen projektitiimin vastuuhenkilöistä ja projektikokonaisuuden suuntaviivoista. Ehdotuksen jätti Granlund Oy. 

Jos sinulla on konkreettinen suunnitelma, mitä projektin tulee sisältää edellä olevat kohdat huomioiden, voit esittää oman ehdotuksen projektikokonaisuuden koordinointivastuista ja projektin suuntaviivoista kirjallisesti 17.6.2022 klo 16.00 mennessä.  

Lopullinen päätös koordinointivastuusta tehdään kesäkuun aikana ja päätöksen tekee Rakennustietomalli Oy. Seuraava vaihe on tarkennetun projektisuunnitelman laatiminen. Koordinointivastuullisten toimesta tehtävä projektisuunnitelma käynnistetään, kun rahoitus varmistuu koko talotietosisältöjen projektikokonaisuudelle. 

Projekteihin osallistuvat tekijät tehtävineen määritellään projektisuunnitelmassa. Projektikokonaisuuteen on mahdollista myös osallistua katselmoijan tai kommentoijan roolissa, ja myös nämä henkilöt nimetään projektisuunnitelmassa.  

Jos olet ollut meihin yhteydessä ja ilmaisut kiinnostuksen talotietosisältöjen tekijänä tai kommentoijana, nimesi on tallessa, ja nimiä käydään läpi projektisuunnitelmaa laadittaessa. Kiinnostusta talotietosisältöihin on ollut paljon, ja todennäköisesti emme voi mahduttaa kaikkia kiinnostuneita mukaan tähän ensimmäiseen projektikokonaisuuteen. Projektitiimeihin kannattaa hakea kuitenkin jatkossakin – seuraavina vuosina projektien koot kasvavat, joten kaikki halukkaat pääsevät varmasti mukaan toteuttamaan vakiointia. Talotietosisältöjen jatkoprojekteista on jo suunnitelmia, ja aloitteita seuraavista projekteista voi myös tehdä. 

 

Lisätietoja antavat: 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja 

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720 

 

Meeri Smolander, hankekoordinaattori 

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401 


E
RYTV-hankeohjelman organisaatiorakenne