E
RYTV-hankeohjelman tiimien muodostaminen ja projektisuunnitelma

Hei aktiivinen rakennetun ympäristön kehittäjä!  

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelman julkaistut projektit ovat keränneet kiinnostuneita tekijöitä, joten haluamme esitellä projektitiimien muodostamista ja projektisuunnitelman sisältöä. Haku on edelleen käynnissä, joten tule mukaan.    

 

Projektitiimien muodostaminen  

Projektitiimin vetäjän/vetäjien ensimmäisenä tehtävänä on projektitiimien muodostaminen kiinnostuneista osallistujista.  Lisäksi toivomme, että projektitiimin vetäjät konsultoisivat omia verkostoja tiimiä muodostaessa. Myös buildingSMART Finlandin toimiston väki antaa halukkaiden tiimiläisten yhteystiedot tiimivetäjälle ja avustaa tiimien kokoamisessa. 

Projektitiimien pitää tukea alan yhteistyötä ja RYTV-pohjaa, joka tukee koko rakennettua ympäristöä. Kriteerinä tiimeille ovat monialaisuus ja se, että eriävät näkemykset pääsevät esille. Projektivetäjältä vaadimme aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja, sekä toivomme kokemusta yhteistyöprojektien johtamisesta ja vuorovaikutustaitoja.  

Projektitiimien kokoaminen on in-kindina tapahtuvaa työtä, joka rinnastuu tarjoustyöhön. 

 

Projektisuunnitelma  

Rahoituksen varmistuttua, tiimien ensimmäisenä tehtävänä on tarkan projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunnitelmassa on tärkeä tuoda esille projektin tavoitteet ja hyödyt sekä mihin prosesseihin projekti hakee ratkaisuja.  

Projektisuunnitelmassa avataan myös projektin rahoitustarpeet, resursointi ja aikataulu. Kattava ja tarkka projektisuunnitelma tuo selkeyttä projektin toteuttamisen eri vaiheita ja helpottaa tulosten seurantaa.  

Projektisuunnitelman laatimisesta tehdään sopimus ja se on korvauksellista työtä. Projektisuunnitelma voidaan tarvittaessa laatia ennen koko rahoituksen varmistumista, jotta sen avulla projekti pystytään esittelemään rahoittajille. 

 

Lisätietoja voitte tiedustella sähköpostitse tai soittamalla! 

 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen(a)rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720  

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401  


E
Tule mukaan RYTV -hankeohjelman projektitiimeihin!
mennessä Etta Melander | huhti 26, 2022