E
RYTV-hankeohjelman syksyllä 2023 käynnistyvät projektit

Syksyn myötä RYTV-hankeohjelman uusia projekteja on jo kovaa vauhtia käynnissä. Kaupunkimallintamisen esiselvitys -projekti luo pohjan kaupunkien tietomallintamisen kehitykselle. Talopuolen Tekniikkakannatusten suunnittelu ja mallinnus -projekti tuottaa käyttötapauskuvauksen tekniikkakannatusten suunnittelusta ja mallintamisen prosessista. Molempien projektien on määrä valmistua tämän vuoden puolella.

Lisäksi käynnistymässä on laaja projekti Yhtenäinen tilaajaohje osa A, joka jatkuu ensi vuoden puolelle. Seuraava infran projekti Väylämäisen kohteen tiedonsiirron määritys: geometria, rakenteet ja ominaisuustiedot on suunnitteluvaiheessa, ja käynnistyy myöhemmin syksyllä jatkuen ensi vuodelle.


Kaupinkimallintamisen esiselvitys

Projektibudjetti: 12 500 eur

Kaupunkimallintamisen esiselvitys on ensimmäinen kaupunkitoimialan projekti. Projektissa luodaan perusteet kattavalle kaupunkimallintamiselle. Esiselvityksen tavoitteena on löytää ne tietomallintamisen ja kaupunkimallintamisen käyttötapaukset, jotka kehittämisen kautta  tuottavat  eniten hyötyjä kaupungeille. Esiselvityksen pohjalta on tarkoituksena tehdä projektisuunnitelma ja tiekartta kaupunkien tietomallintamisen kehittämiseen.

Esiselvitykseen kerätään tietoja esimerkiksi kyselyn ja haastattelujen kautta. 

Vastaa Kaupunkimallintamisen esiselvitys -projektin kyselyyn TÄÄLLÄ.

Projektin on määrä valmistua marraskuun alussa.

Projektipäällikkönä toimii Jarkko Sireeni xD Visualsilta. 

Projektisuunnitelma (pdf)

Tekniikkakannatusten suunnittelu ja mallinnus

Projektibudjetti: 40 000 eur

Projektissa luodaan käyttötapauskuvaus tekniikkakannatusten suunnittelusta ja
tietomallintamisen prosessista sekä vakioidusta tietosisällöstä. Projektin keskeisinä ratkaistavina aiheina ovat esimerkiksi kannakemallinnuksen sopimustekniikka, mallinnuksen laajuus sekä kannakkeiden tietosisältötarpeet ja sen vakiointi. Tuloksena projektityöstä syntyy kattava käyttötapausdokumentti sekä esitysmateriaali. Projektin on määrä valmistua marraskuun lopulla.

Projektin etenemistä käsitellään buildingSMART Finlandin TATE-ryhmän kokouksessa, joka järjestetään myöhemmin syksyllä.

Projektipäällikkönä toimii Tero Järvinen Granlundilta. Lisäksi Eetu Partala toimii Swecon vastaavana projektitiimiläisenä. 

Projektisuunnitelma (pdf)

Yhtenäinen tilaajaohje osa A 

Projektibudjetti:  42 035 eur

Yhtenäinen tilaajaohje on kaikkia toimialoja koskettava projekti. Projektin A-osassa luodaan perusteet tilaamisen vakioinnille ja yhtenäiselle tilaajaohjeelle.

Projektissa kerätään tietoa nykyisistä tilausmenettelyn toimintatavoista eri toimialojen sekä elinkaarivaiheiden osalta. Tietoa kerätään tutustumalla prosesseihin ja vaatimuksiin sekä erillisen kyselyn kautta. Tuloksia käsitellään työpajoissa, ja tulosten pohjalta määritellään yhtenäinen tilaajaohjeen kehikko, jonka pohjalta voidaan seuraavassa projektivaiheessa (osa B) jatkokehittää sisältöä tarkemmin.

Laajan projektityön on määrä valmistua helmikuussa 2024.

Projektipäällikkönä toimii Hanna Leskinen Arkancelta.


Haluamme vielä kiittää kaikkia, jotka osoittivat halukkuutensa osallistua projektityöhön. Alotamme uusia RYTV-hankeohjelman projekteja myöhemmin, joten kannattaa seurata uutisointiamme säännöllisesti ja ilmoittaa kiinnostus projektityöhön esimerkiksi sähköpostilla.

Muista myös kommentoida tällä hetkellä kommentointikierroksessa olevia projekteja. Kommentointia koskevat uutisemme löydät TÄÄLTÄ.

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401


E
RYTV-julkaisujen lisenssiehdot nyt kommentoinnissa 25.9. asti!