E
Kaupunkimallintamisen esiselvitys -projektin kysely on julkaistu! Vastausaikaa 15.10. asti!

Kaupunkimallintamisen esiselvitys on kaupunkitoimialan projekti. Projektissa luodaan perusteet kattavalle kaupunkimallintamiselle. Esiselvityksen tavoitteena on löytää ne tietomallintamisen ja kaupunkimallintamisen käyttötapaukset, jotka kehittämisen kautta  tuottavat  eniten hyötyjä kaupungeille.

Lisätietoa voit lukea esimerkiksi projektisuunnitelmasta: Kaupunkimallintamisen esiselvitys_projektisuunnitelma (pdf)

Yhtenä keinona tietojenkeruuseen käytetään nettikyselyä, johon toivomme kattavasti vastauksia kaupunkimallintamisen parissa toimivilta tahoilta. 

Lue alta esiselvityksen kyselyn saateteksi ja vastaa kyselyyn 15.10. mennessä!


RYTV-hankeohjelman projektina laaditaan kaupunkitietomallintamisen esiselvitys, jonka tavoitteena on selvittää kaupunkitietomallitamisen kehittämistarpeet lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä, sekä organisaatioiden kiinnostus osallistua kehittämisen rahoittamiseen ja/tai toteuttamiseen. 

Kaupunkitietomallintamisella tarkoitetaan tässä kyselyssä mm. seuraavia asioita:

  • Kaupunkien digitaalisten aineistojen tuottamisen, ylläpidon ja käytön kehittäminen; esim. kaupunkimallit, infran tietomallit, rakennusten tietomallit, paikkatiedot, kaavan tietomallit, mittaustiedot, dokumentit...
  • Kaupunkien kehittämiseen liittyvien prosessien digitalisaation kehittäminen
  • Näihin liittyvän teknologian, työkalujen ja menetelmien kehittäminen

Hyödynnämme kyselyn tuloksia esiselvitysraportin muodostamisessa, jonka pohjalta tullaan esittämään projektiehdotus ja tiekartta jatkosuunnitelmaksi.

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn 15.10.2023 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 min.

Kiitämme jo etukäteen antamastanne arvokkaasta palautteesta.

Kaupunkimallintamisen esiselvityksen kyselyRYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401


E
RYTV-hankeohjelman kommentointikierrosten uutisoinnit nyt samassa paikassa