E
Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet -projekti on nyt käynnissä

RYTV-hankeohjelman projektien määrä kasvoi maaliskuun alussa, kun Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet -projektin projektityö käynnistyi maaliskuun alussa. 

Projektin tavoitteet

Nykyiset käytössä olevat tietomallintamisen yleiset ohjeet ja tietomallivaatimukset (YTV, YIV) vaativat sisällöltään harmonisointia ja paremman taustoituksen, perustelut ja toteutusohjeet. Eri osapuolet ovat tulkinneet vuosien saatossa niitä eri tavoilla eikä niiden avulla ole saavutettu koko rakennetun ympäristön toimintatapojen yhdenmukaistamista. Terminologiaan on syntynyt määrittelyjä, jotka ovat keskenään erilaisia infran kohteiden, rakennusten ja
kaupunkialueiden mallintamisen osalta. Viime vuosien aikana julkaistujen tai päivitettyjen kansainvälisten BIM-standardien implementoinnille on tarvetta kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden keskuudessa. Implementoinnin ja soveltamisen tueksi on tarve selkeälle ja vakioidulle terminologialle sekä vakiointiin ja tiedonhallintaan liittyvän käsitteistön avaamiselle ja jalkauttamiselle laajasti alan toimijoiden keskuudessa.

Konkreettisina projektin tuotoksina laaditaan:

  • kuvaus RYTV-hankeohjemaan liittyvästä vakioinnin ekosysteemistä
    ehdotus vakiointityön ja tietomallintamisen keskeisestä terminologiasta RYTV-projektien käyttöön 
  • huoneentaulu RYTV-projektien pääperiaatteista terminologian ja ekosysteemin kytkemiseksi vakiointiprojekteihin, sisältäen kokemukset toteutetuista ja käynnissä olevista projekteista 
  • työssä muodostetut tarpeet RYTV-julkaisualustalle (alustava konsepti) 
  • dokumentaatio tuloksista sisältäen suosituksen vakiointityön tulosten jalkauttamisen ja jälkiseurannan määrittelystä.

Koska projekti luo kehyksen RYTV-hankeohjelmalle, se kuuluu Vakiointikokonaisuuden suunnittelu -projektikategoriaan. 

Projektin sisältöä, tavoitteita ja konkreettisia toimia on avattu enenmmän projektisuunnitelmassa.

Projektisuunnitelma (pdf)

Projektin avoimet työpajat

Osana projektityötä järjestetään kaksi avointa työpajaa: 

Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet -projektin työpaja I 17.4.2023 klo 13.30-16.00 | Teams
Työpajassa käsitellään luonnosta RYTV-hankeohjelman projektien toteuttamisen ekosysteemistä ja käytettävästä terminologiasta.

Ilmoittaudu työpajaan

Informaatiomallintamisen vakioinnin ekosysteemi, terminologia ja periaatteet -projektin työpaja II 25.5.2023 klo 13.30-16.00 | Teams
Työpajan aiheena on RYTV-hankeohjelman projektien toteuttamisen yhteiset periaatteet sekä käyttäjätarpeet julkaisualustalle.

Ilmoittaudu työpajaan

Projektitiimiläiset 

Projektipäällikkönä toimii Kaisu Laitinen (Ramboll Finland Oy). Muut tiimin jäsenet ovat:

  • Tiina Perttula (Ramboll Finland Oy)
  • Anu Soukki (Sitowise Oy)
  • Johanna Jalas (Ramboll Finland Oy)
  • Juha Liukas (Sitowise Oy)

Voit tiedustella lisätietoa projektista projektipäälliköltä tai buildingSMART Finlandin toimistolta.

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401


E
Tietomallintamisen vakiointi ja rakentamisen teollistaminen