E
Hankeohjelman tarjoamat taloudelliset vaikutukset
mennessä Etta Melander | maalis 24, 2022

tiedote hankeohjelman taloudellisista vaikutusista

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelmalla on kattavat vaikutukset koko kiinteistö- ja rakennusalaan sekä rakennetun ympäristön toimijoihin. Vakioitu tietomallintaminen rakennetussa ympäristössä vie kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Hankeohjelman ajaman vakioinnin taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät sekä yrityksille että kansantaloudelle.   

Hankeohjelman hyödyt ja tavoitteet voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä. Yksittäin toteuttavista vakiointiprojekteista saatavat hyödyt eivät ole yhtä laajoja tai kestäviä kuin yhdessä tehdyn vakioinnin. Näin ollen alun taloudellinen panostus hankeohjelmaan maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. 

Hankeohjelman taloudelliset vaikutukset 

Suomessa maa-, vesi- ja talonrakentamisen osuus vuoden 2020 BKT:sta (238 miljardia euroa) oli hieman yli 6 %, eli noin 15 miljardia euroa. Tietomallintaminen (BIM) on kiinteistö- ja rakennussektorin kattavan digitalisoinnin keskeisin mahdollistaja. Mikäli Suomessa päästäisiin digitalisaation avulla Boston Consulting Groupin raportissa (1) arvioituun mahdolliseen 12–20 % tuottavuuden nousuun, saavutettaisiin vuosittain 2–3 miljardin euroa tasoa olevat säästöt. Samanaikaisesti hankeohjelman ajama tuottavuuden lisääminen tapahtuu kestävän kehityksen puitteissa.  

Tietomallintaminen tuottaa myös merkittäviä hyötyjä jo sinällään. Esimerkiksi Marylandin yliopiston (UoM) (2) tutkimuksessa havaitut 8 % säästöt suunnittelukustannuksissa ja 3 % rakennuskustannuksissa, sekä 30 % ja 10 % lyhenemiset näiden läpivientiajoissa. (3) Taloudelliset hyödyt siis näkyvät suunnittelu- ja rakennusprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa.  

TULE SIIS MUKAAN!  

Voit lukea hankeohjelmasta enemmän hankeohjelman nettisivuilta. Löydät sieltä esimerkiksi infokirjeen hankeohjelman kehitysvaiheesta, uutisen projektien raamityöstä sekä tiedotteen koskien KIRA-kasvuohjelmaa.

 

  1. Within 10 years, full-scale digitalization could help the industry save an estimated 12%  to 20%, equal to $1 trillion to $1.7 trillion annually, according to The Boston Consulting Group
  1. BIM can reduce the design phase of a construction project by 30% and its design cost by 8%, according to a University of Maryland study. According to the same study, BIM can cut 10% from a project’s construction phase and 3% from the construction cost. In addition, BIM enables new services and can help determine which new assets best complement existing built environments
  2. WEF Accelerating BIM Adoption Action Plan

 

E
Hankeohjelman projektien raamityö
mennessä Etta Melander | maalis 23, 2022