E
buildingSMART Finlandin syyskokous järjestettiin 15.11.

Keskiviikkona 15.11. järjestettiin vuosittainen buildingSMART Finlandin syyskokous. Etänä järjestettävä syyskokous tarjosi jäsenistölle mahdollisuuden päästä kuulemaan ja keskustelemaan bSF:n verkoston sekä toimialojen toiminnasta sekä tavoitteista ensi vuodelle.  Lisäksi syyskokouksessa päästiin kuulemaan mielenkiintoinen keynote-esitys Jaan Saarelta (Viron ympäristöministeriö). 


Syyskokous alkoi buildingSMART Finlandin puheenjohtajan tervehdyksellä. Puheenjohtaja Tarmo Savolainen esitteli katsauksen sekä aiemmin asetettuihin tavoitteisiin että tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen.  Kahtena kehitysehdotuksena Savolainen esitti uuden puheenjohtajan valinnan vuonna 2024 sekä koordinaattoriroolien lanseeraamisen toimialoille. Toimialojen koordinaattorit tukisivat bSF:n verkoston sekä RYTV-hankeohjelman suhdetta ja vuorovaikutusta. 

Puheenjohtajan tervehdyksessä tarkasteltiin myös uutta bSF Vauhtipyörää, jossa kuvataan RYTV-hankeohjelman, bSF-verkoston ja Rakennustietomalli Oy:n kokonaisuus. 


Keynote-esityksen piti Viron ympäristöministeriön Jaan Saar (Head of Digital Construction). Aiheena keynote-esityksessä oli International Collaborations Aligning to Digitally Transform Construction in Europe.

Esityksen alussa Saar esitteli syitä, miksi rakentamisalalla on heikko tuottavuus. Syiksi mainittiin esimerkiksi projektikeskeinen ajattelu, monet sidosryhmät sekä alojen kesken vähäisin digitalisointi. 

Vaikka heikko tuottavuus on ongelmana rakentamisalalla, merkittävimpänä ongelmana Saar mainitsee ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset. Siksi rakentamisen elinkaaren vaiheissa on toimittava paremmin ja viisaammin, jotta voimme torjua ilmastonmuutoksen luomia ongelmia.  Parempia toimintakeinoja voidaan Saaren mukaan luoda joko top down- tai bottom up -lähestymisellä riippuen maasta. Esimerkiksi Suomessa ja Virossa  bottom up -lähestyminen sekä käytännönläheisyys BIM:iin ovat toimivat lähestymistavat. 

Kiinnostus digitalisointiin sekä BIM:iin on kasvanut yritysten ja organisaatioiden kesken. Saaren mukaan olemme tällä hetkellä keikahduspisteessä, sillä muutostahti ja kiinnostuneisuus ovat levinneet laajalti.

 Saar kertoi keynote-esityksessään myös konkreettisista toimista, joilla BIM:iä edistetään Euroopassa. Esimerkiksi EU BIM Task Group, kokoaa yhteen julkisen puolen asiakkaat sekä päätöksentekijät, ja suurin osa eurooppalaisista valtioista on edustettuna ryhmässä. 

Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi

 • High Level Construction Forum,
 • buildingSMART EU Chapter Forum ja
 • BIM- ja tietomallipohjaiset rakennusluvat, joihin esimerkiksi uusi rakentamislaki kuuluu.

Saar lopettaa puheenvuoronsa kannustavaan näkemykseen. Vaikka edessä on vielä suuri ja haastava implementointi, meillä on kuitenkin pohja, jolta voidaan lähteä rakentamaan ja

Voit katsoa Jaan Saaren koko keynote-esityksen buildingSMART Finlandin Youtube-kanavalta.

Keynote-esityksen jälkeen kuulimme buildingSMART Internationalin kolmen eri Domainin kuulumisia. Tomi Henttinen esitteli Regulatory Domainin, Jouni Hurskainen Building Domainin ja Tiina Perttula sekä Tarmo Savolainen Infran ja Railway Domainien kuulumiset. Domainit ovat avoimia ryhmiä buildingSMART-verkoston jäsenille. 

 
Kansainvälisiä kuulumisia seurasivat toimialojen kuulumiset. Kaikki toimialat ovat toimineet vuonna 2023 aktiivisesti, ja suunnitelmat vuodelle 2024 osoittavat, että toiminta jatkuu  vähintään yhtä aktiivisena.

Infra-toimialan toiminta jatkuu kvartaalipohjaisena, ja lisäämme uuden vuosikellon toimialan verkkosivuille marraskuun aikana. Lisäksi toimialan alla aloittaa MaisemaBIM-ryhmä, jonka ensimmäinen kokous pidetään 26.1.. Voit ilmoittaudutua kokoukseen mukaan sen tapahtumasivulta. 

Kaupunki-toimiala on keskittynyt toiminnassaan Kaupunkimallintamisen esiselvitys -projektiin, joka on valmistumassa vielä tämän vuoden puolella. Tarkoituksena on, että valmistuneen projektin pohjalta aloitetaan luoda uutta projektia. Lisäksi toimialan tavoitteena on saada myös pienempiä kuntia mukaan kehittämään.

Osaamisen ja muutosjohtamisen toimiala järjestää ensi vuonna neljä toimialakokousta, joissa keskistytään ajankohtaisiin teemoihin. Lisäksi toimiala osallistuu RYTV-hankeohjelman kehitykseen esimerkiksi aloitteiden teon muodossa. Toimialan kuulumisten yhteydessä esiteltiin myös kehitysajatuksia koko verkostoa varten. bSF-verkoston toiminnan kokonaiskuvan täsmennys ja yhteistyön lisääminen toimialojen kesken ovat tavoitteita, joiden saavuttamiseen on tärkeä pyrkiä. 

Talo-toimiala esitteli neljä tavoitetta vuodelle 2024. Tavoitteina olivat verkoston toiminnan vakiinnuttaminen, toimialan kehitystarpeiden kokoaminen ja kehitystoiminnan ohjaaminen, tiedon jakaminen ja yhteisen ymmärryksen edistäminen sekä hankeohjelman rahoituksen ja tekijöiden hankinnan edistäminen.  Esittelyssä määriteltiin myös keinot, joilla voidaan mitata tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi esitykseen oli listattu jäsentoiminnan hyötykä, jotka pätevät myös muihin toimialoihin.

Jäsentoiminnan hyötyinä ovat esimerkiksi:

 • Toimialan kehitystarpeiden kokoaminen ja kehitystoiminnan ohjaaminen
 • Toisilta oppiminen ja käytäntöjen jakaminen
 • Mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen
 • Ajantasainen tieto tietomallintamisesta ja sen kehityksestä

Syyskokous päättyi RYTV-hankeohjelman tilannekatsaukseen ja vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen esittelyyn. 

RYTV-hankeohjelman projektityö on ollut aktiivista koko vuoden. Tällä hetkellä käynnissä on kolme projektia ja vielä tämän vuoden aikana on takroituksena aloittaa muutamia projekteja. RYTV-hankeohjelman tilanteesta uutisoidaan RYTV-blogissa, jota kannattaa seurata säännöllisesti.

Toiminta- ja taloussuunnitelman ehdotuksen esittelystä vastaisi Annina Lehikoinen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa käytiin läpi, olemmeko saavuttaneet vuodelle 2023 asetettuja tavoitteita. Vaikka osaa yksittäisitä tavoitteista bSF:n toiminnassa ei saavutettu, kokonaisuudessaan joka osa-alueella saavutettiin edes osa tavoitteista.

Pääkokonaisuuksia vuodelle 2024 nostettiin neljä kokonaisuutta. Kokonaisuudet ovat

 1.  Ymmärryksen lisääminen ja merkityksen tunnetuksi tekeminen alalla
 2. Yhteinen roadmap
 3. Hankeohjelman projektien prosessien selkeytys, eli projekteja saadaan nopeammin eteenpäin ja toteutukseen. Työssä auttavat puheenjohtajan puheessa mainitut koordinaattorit. 
 4. Viestinnän kehittäminen ja sen merkityksen korostaminen

Lisäksi ensi vuonna panostetaan tapahtumiin. Ensimmäisenä on tammikuussa Ranskassa pidettävä InfraBIM Open. Lisäksi toukokuussa 2024 lanseerataan täysin uusi tapahtuma, BIM-päivä, joka yhdistää kaikki rakennetun ympäristön toimijat ja tuo selkeyttä BIM:iin. Tapahtumat ovat bSF:n verkostolle tärkeitä, sillä niiden kautta levitetään tietoa, saadaan tuloja verkostotoiminnan pyörittämiseen ja lisätään ymmärrystä. 

Toiminta- ja taloussuunnitelman esittelyssä käsiteltiin myös ensi vuoden budjettia. 


Syyskokous sujui kokonaisuudessaa onnistuunesti, ja oli ilo nähdä suuri määrä osallistujia. Kokouksen materiaalit löytyvät bSF Driveen luodusta kansiosta, jonne tapahtuman tallenne lisätään lähiaikoina. 

Syyskokous 2023 -kansio

E
buildingSMART Finlandin puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kesätervehdykset