Ilmoittautuminen RYTV-hankeohjelman tekijäksi

Projektiimin valitsee Rakennustietomalli Oy ja valinnassa painotetaan yhteistyön rakentamista kiinnostuneiden tekijöiden välillä sekä kykyä viedä projektia eteenpäin ehdotustasolta tavoitteellisesti. Projektit käynnistyvät projektisuunnitelman laadinnalla heti, kun koko projektille on varmistunut rahoitus.

Projektipäällikkönä sinulla ei tarvitse olla kokemusta juuri projektipäällikkönä toimimisesta, vaan aktiivisuus ja into viedä tietomallintamisen vakiointia eteenpäin sekä aikaisempi kokemus rakennetun ympäristön projektityöstä tietomallintamisen parissa tarjoavat hyvän pohjan.


Löydät listan projektiehdotuksista RYTV-hankeohjelman projektit -sivulta. 

RYTV-hankeohjelman projektit


Erottele useampi sähköpostiosoite pilkulla

Kiitos ilmoittautumisesta RYTV-hankeohjelman tekijäksi!

Olemme teihin myöhemmin yhteydessä sinua kiinnostavien projektien tiimoilta.