E
Yleiset inframallivaatimukset on päivitetty
mennessä Etta Melander | loka 8, 2021

Yleisten inframallivaatimusten pienet päivitykset on saatu päätökseen ja päivitetty ohje liitteineen on nyt julkaistu. Päivityksessä on keskitytty ohjeen käytettävyyden kannalta oleellisiin ja helposti korjattavissa/päivitettävissä oleviin sisältövirheisiin ja asiasisältöihin. Päivitetty ohje on käynyt ennen julkaisuun läpi buildingSMART Finlandin mukaisen hyväksymisprosessin yleisine kommentointikierroksineen.

Tämän päivityksen yhteydessä ohjeen nimi säilyy samana. Aina viimeisintä voimassa olevaa versioita YIVstä tulee noudattaa. Päivittyneen ohjeen päiväys on 4.10.2021.

Alla on kirjattuna ohjepäivityksen sisältö.

Yleiset inframallivaatimukset ohjeteksti

 • Ohjeen alussa esitetyn käsitteistön (termistö) läpikäynti ja päivittäminen
 • Tiedonhallinta ja jäsentely kappaleiden (1.4.3, 3.2.3, 4.2.1.1) yhteydessä esitetyn kansiorakenteen lieventäminen vaatimuksesta ohjeeksi.
 • Ohjetekstin rakenteen yhtenäistäminen siten, että ohjeteksti sisältää aina ns. leipätekstin sekä mahdollisen ohjeen ja vaatimuksen. Aikaisemmin kappale on saattanut sisältää ainoastaan ohjeita ja vaatimuksia ilman kuvaavaa leipätekstiä.
 • Yhtenäistetty hankevaiheiden nimeäminen/jaottelu: Esi- ja tarveselvitysvaihe > Yleissuunnitelmavaihe > Viranomaiskäsittelyvaihe (Tie-, rata-, katu- ja puistosuunnitelmavaihe) > Rakennussuunnitelmavaihe
 • Lähtötietoaineisto: kansioiden nimeämiskäytäntöjen ja kansiorakenteen selkeyttäminen ja kuvien päivittäminen
 • Rakentaminen: ohjetekstin sisäisten liitteiden erottaminen erillisiksi liitteiksi (kts. alta: uudet liitteet).

Liite 3.1. Luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset

 • Kirjoitusvirheiden ja sanamuotojen korjausta: ei vaikutusta sisältöön.
 • Korteista poistettu Infra rakennusosanimikkeistön mukaiset nelinumeroiset nimikkeet. Korteissa esitetään ainoastaan InfraBIM-nimikkeistön mukainen kuusinumeroinen nimike.
 • 311100 Jätevesiviemäriputket, 312100 Hulevesiviemäriputket, 313100 Vesijohdot: luovutettavan geometrian vaatimuksia muutettu siten, että rakenne mallinnetaan taiteviivana solmupisteenä toimivan kaivon ulkoreunojen välille (aikaisemmin: solmupisteeseen).

Liite 3.2. Luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset hankevaiheittain

 • Taulukkoon lisätty ensisijaiset luovutusaineiston tiedonsiirtoformaatit. Käytetty tiedonsiirtoformaatti vaihtelee rakennusosa- ja hankevaihekohtaisesti.

Uudet liitteet

 • 3. Itselluovutuksen dokumenttipohja
 • 1. Mittaussuunnitelmassa käsiteltävät asiat
 • 2. Rakennussuunnitelmamallien tarkastus
 • 3. Inframallin tarkastuslomake

 

Ohjeet löydät täältä: https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/

sisään Uutiset
# fi
E
Vesihuollon BIM tiekartta 2025 -hanke
mennessä Etta Melander | loka 5, 2021