E
Yleiset inframallivaatimukset -ohjeiden päivitys, lausuntopyyntö YIV 2018
mennessä buildingSMART Finland | joulu 7, 2018

Yleiset inframallivaatimukset 2015 on päivitetty kaksivuotisen työn tuloksena. YIV 2015 osat 1-6 ja 8-10 on uudistettu kokonaisuudessaan ja ryhmitelty neljään lukuun:

1. Yleinen osa
2. Lähtötietoaineisto
3. Suunnittelu
4. Rakentaminen

Luku 5. Kunnossapito, joka ei ole mukana tässä lausuntopyynnössä, sisältää toistaiseksi YIV 2015 osat 11.1 Inframallinnus päällysteiden korjaamisessa ja sitä täydentävän osan 11.2 ”Asfalttipäällysteiden geometriapuutteiden tietomallipohjainen korjaushanke”, joka on laadittu tästä päivitystyöstä erillisenä hankkeena. Siltoja ja muita taitorakenteita koskevat ohjeet, YIV 2015, osa 7 päivitetään myöhemmin.

Yleiset inframallivaatimukset kattavat lähtöaineiston, suunnittelun eri vaiheet, rakentamisen, rakennetun todentamisen sekä käytön ja kunnossapidon. Mallinnusohjeiden tavoitteena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää koko infra-alan mallinnuskäytäntöjä. Ohjeiden perustana on tämän hetken parhaat käytännöt ja ohjeita tullaan päivittämään jatkuvasti osaamisen ja työvälineiden kehittymisen myötä.

Ohjekokonaisuuden uudessa versiossa tekstien rakennetta on pyritty selkeyttämään ja yhtenäistämään luettavuuden helpottamiseksi. Infrahankkeen hankevaiheet sekä jokaisen vaiheen laadunvarmistus, kustannus- ja määrälaskenta sekä havainnollistaminen ovat esitetty kunkin osan yhteydessä, eikä niitä ole käsitelty erillisinä ohjeosiona kuten YIV 2015 -ohjeissa. Ohjeiden liitteinä julkaistaan yksityiskohtaiset, infra rakennusosanimikkeistön jäsentelyn mukaiset, mallintamisen ohjekortit (tässä liite 3.1). Ohjekorteissa kuvataan luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset eri hankevaiheissa.

Päivitystyöhön on osallistunut BSF Infran toimintaan osallistuvien 10 yrityksen lukuisia asiantuntijoita, joista päävastuussa ovat olleet luvun 1 osalta Jari Niskanen ja Eveliina Pulkkinen WSP Finland Oy, luvun 2 osalta Josefiina Saarnikko Sitowise Oy, luvun 3 osalta Tiina Perttula ja Niki Tapper Ramboll Finland Oy sekä luvun 4 osalta Ville Suntio Destia Oy. Työn koordinointiin ovat osallistuneet Eija Prittinen VR Track Oy ja Harri Mäkelä Innogeo Oy.

Pyydämme nyt infra-alan asiantuntijoita antamaan kommenttinsa ja lausuntonsa ohjeluonnoksista. Kaikki lausunnot ja kommentit tulee jättää tällä lomakkeella. Kommentteja tullaan käsittelemään viikoittain, joten niitä voi jättää mahdollisimman pian, mutta viimeistään maanantaina 10.12.2018. Päivitetyt ohjeet on tarkoitus julkaista heti ensi vuoden alussa sekä Rakennustiedon uudessa julkaisujärjestelmässä että buildingSMART Finlandin kotisivuilla.

Mahdolliset kysymykset tähän lausuntopyyntöön liittyen voi myös tehdä tällä lomakkeella (kysymykset käsitellään viikoittain) tai lähettää sähköpostina osoitteella harri.makela[at]innogeo.fi.

Liite: YIV-päivitystiedosto yhteensovitettu 2 (word)
Liite 3.1: Luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset (word)
Liite 3.2: Luovutusianeiston tiedonsiirron vaatimukset hankevaiheittain (xlsx)

 

sisään Uutiset
# fi
E
bSF Infran standardointiryhmän kokous pe 2.11.2018 klo 9:00-11:30 VTT:llä
mennessä buildingSMART Finland | marras 1, 2018