E
Yhteistyö lähtötietojen standardoinnissa yhdistää paikkatiedot ja tietomallit - BIM+GIS
mennessä buildingSMART Finland | loka 20, 2020

Data on rakennusalan moottori, joka kytkee toimijat, toiminnan ja prosessit. Moottorin osia tehdään nyt useassa paikassa eri toimijoiden toimesta. GeoForum Finland ja buildingSMART Finland haluavat sitoutua yhdessä kehittämään tietojen yhteiskäyttöä. Rasti-projektin (1/2019) vision mukaisesti tieto saadaan virtaamaan sujuvasti hankevaiheesta, järjestelmästä ja formaatista toiseen.

Rakennusteollisuus RT:n viimeisin (6/2020) digitutkimus osoittaa, että digitaalisten ratkaisuiden hyötyvaikutus on 46-60%. Peräti 99 prosenttia kaikista digitutkimukseen osallistuneista rakennusyrityksistä arvioi digipanostusten kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan.

Yhteistyön avulla organisaatiot pääsevät samalle viivalle ja nyt on aika siirtyä kokeiluista kattavasti käytäntöön ja jalkauttaa yhteiset menettelyt kaikille.
Rakennushankkeiden eri työvaiheissa tarvittavien lähtötietojen merkitys on tunnistettu koko prosessin ajan suunnittelusta rakentamisen kautta aina käyttöön ja kunnossapitoon. Samoja lähtötietoja ja varsinkin peruspaikkatietoja käytetään ja tarvitaan usealla alalla ja eri tehtävissä. Nyt ei tule olla itsekäs, vaan päästää data irti ja antaa koneille mahdollisuus.

Tuumasta toimeen

Haastamme alan kaikki toimijat mukaan yhteiseen lähtötietojen standardointiin, jossa perustamme menettelymme yhteisille ja kansainvälisesti tunnistetuille menettelyille. Keräämme, mallinnamme ja välitämme tiedot kaikissa hankkeissa ja tehtävissä yhdenmukaisesti, ja mahdollistamme kasvavat ja pitkäaikaiset hyödyt kaikille.

Haluamme keskusteluttaa toimijoita ja fasilitoimme nyt yhdessä useita tilaisuuksia, joissa nostamme esiin jo onnistuneita toteutuksia ja tunnistamme kehityskohteita ja ratkaisuja. Tavoitteena on muodostaa konkreettinen hanke, jossa yhdistämme voimamme ja luomme ohjeistukset kaikkien käyttöön.

Lisätietoja:
Tommi Arola, toiminnanjohtaja, buildingSMART Finland
Juha Saarentaus, toiminnanjohtaja, GeoForum Finland

sisään Uutiset
# fi
E
Jäsenistön syyskokous 12.11. klo 13-16 Teams
mennessä buildingSMART Finland | marras 11, 2020