E
Vientiprojektin tapahtumat Espanjassa ja Espanjan viennintukipaketti
mennessä buildingSMART Finland | kesä 13, 2019

Barcelonan European BIM summit -tapahtuman hyvien kokemusten myötä bSF:lta on pyydetty jatkoa viennintukitoimiin Espanjaan. Olemme nyt rakentaneet jäsenten toiveesta paikallisen konsulttiyrityksen kanssa viennintukipaketin jäsenyrityksille myyntiin.
Espanjan viennintukipaketin hinta on jäsenyrityksille 2 800€ + alv.

Espanjan viennintukipaketissa tehdään aluksi yrityksen vientiprojektin alkukartoitus (mitä tuotetta / palvelua viedään, ketkä ovat tunnistettuja avainasiakasryhmiä ja mikä on yrityksen valmius viennin tekemiseen.) Tämän jälkeen tehdään Espanjan alueelta BIM-liiketoiminnan asiakaskartoitusta tunnistettujen asiakassegmenttien pohjalta. Paikallisena konsulttina Inseltrade/ Marja-Liisa Ketolan tiimi. Viennintukipaketti toteutuu mikäli saamme vähintään 5 yritystä mukaan.

Lisäksi tämän viennintukipaketin ostaneille on suunnitteilla tukitoimena 9.10.2019 Lean Construction – B to B -tapahtuma Suomen suurlähetystön tiloissa Madridissa yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Tukitapahtuma toteutuu vain, mikäli viennintukipakettiin lähtee mukaan vähintään 5 yritystä.
Lisätietoa Anna-Riitalta p. 040 770 9799, email: anna-riitta.kallinen(at)arkcon.fi

sisään Uutiset
# fi
E
Inframallintamisen tilanne ja kehitystarpeet -kysely 2019
mennessä buildingSMART Finland | heinä 13, 2019