E
Talotoimialan kevään käynnistyskokous osa 2
mennessä Etta Melander | huhti 5, 2022

talotoimialan kevään käynnistyskokous osa 2

Tervetuloa talotoimialan kevään toiseen käynnistyskokoukseen!

Kokoukseen olemme varanneet enemmän aikaa kuin ensimmäiseen kokoukseen, joten aikaa keskustelulle jää varmasti. Kokouksessa asialistalla tärkeimpänä on talotoiminnan aktivoija, esimerkiksi väliaikaisen puheenjohtajan, valitseminen.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokousten valmistelu, johtoryhmän kokouksiin osallistuminen, toiminnan minimitason määrittely sekä talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen. Varapuheenjohtajan tehtävä on puheenjohtajan tehtävien tukeminen ja toimiminen viestinnällisenä henkilönä. Yleisesti tehtävät ovat kommunikatiivisia ja puheenjohtajistolla tulisi olla pidemmän tähtäimen ajatus toimialan toiminnasta. Tämä auttaa esimerkiksi toimintasuunnitelmien laatimisessa. Tehtävät vaativat aikaa ja ne on mahdollista toteuttaa in-kind työnä. Lisää puheenjohtajiston tehtävistä voit lukea Näin toimimme -dokumentista. Toimistolta saa kaiken tarvitsemansa tuen aktivoimiseen, joten yksin tehtävää ei tarvitse hoitaa. On myös mahdollista valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jolloin myös vastuita pystyy jakamaan puheenjohtajiston kesken tasaisemmin.

Puheenjohtajiston tehtävistä kiinnostuneet voivat olla ilmoittautua Annina Lehikoiselle.

ILMOITTAUTUMISEEN

sisään Uutiset
# fi
E
Talotoimialan kevään käynnistyskokous osan 1 saldoa
mennessä Etta Melander | maalis 24, 2022