E
RAVA3Pro LVI – tuoteosa- ja järjestelmäkoodistojen lausuntokierros käynnissä 5.4. asti!

"LVI-TUOTEOSA ja LVI-JÄRJESTELMÄ -koodistot ratkaisevat sallitut arvot rakennusalan ammattilaisten ymmärtämin termein LVI-tuoteosien yleisnimille ja LVI-järjestelmätyyppien nimille. Näiden pohjalta mahdollistuu skaalautuva koneellinen tunnistettavuus IFC-tietomallien LVI-objekteille ja -järjestelmille, joita tarvitaan rakennusvalvontojen koneellisissa tarkastussäännöissä. Rakennusalan muutkin toimijat pystyvät jatkossa perustamaan toimintoja näiden koodistojen arvoihin pohjautuen. Samalla koodistoissa vakioidaan esimerkiksi suunnitelmissa ja luetteloinneissa käytettävien lyhenteiden kirjainosat, mikä tulee jatkossa helpottamaan suunnitelmien luettavuutta.

LVI-tekniikan IFC-tietomallien tuoteosien ja järjestelmätyyppien vakioitu tunnistettavuus on välttämätöntä toteuttaa kansallisilla koodistoilla, koska IFC4 ADD2 TC1 -standardi ei itsessään tarjoa kattavaa ratkaisua näihin. Olemme RAVA3Pro kehityshankkeessa käyneet tiiviissä yhteistyössä IFC-standardiin liittyviä kysymyksiä buildingSMART Internationalin kanssa. BSDD-palvelua on tutkittu ratkaisuna talotekniikan osion edellä mainittuihin haasteisiin lisäksi."


RAVA3Pro-kehityshankkeen puitteissa on alkanut uusi lausuntokierros. Nyt lausuntovuorossa ovat kehityshankkeessa tuotetut talotekniikan koekäyttöaineistojen LVI -nimistöjen tuoteosa- ja järjestelmäkoodistot. 

Lausuntoja voi jättää 5.4. lausuntolomakkeen kautta. 

Lausuntolomake 

Lausuntolomakkeen aineistoa ja lisätietoja varten ks. KIRAHubin uutinen TÄÄLTÄ

Lisätietoja varten voit olla yhteydessä Anna-Riitta Kalliseen, anna-riitta.kallinen(a)arkcon.fi

sisään Uutiset
E
Muutoksia bSF:n yhteistyöalustalla