E
Liikenneviraston kehitystyö turvalaite- ja sähköratatekniikan inframallintamisen kehittämiseksi on alkanut
mennessä buildingSMART Finland | syys 7, 2017

Liikennevirasto on aloittanut kehitystyön turvalaite- ja sähköratatekniikan inframallintamisen kehittämiseksi. Kehitystyön tavoitteena on määrittää vaatimukset ja ohjeistus turvalaite- ja sähköratatekniikan inframallintamiselle. Työn ensimmäisessä vaiheessa tehdään taustatutkimusta ja selvitetään eri toimijoiden avustuksella edellytyksiä vaatimusten määrittelyä varten. Työn tuloksena luodaan luonnos näiden tekniikka-alojen YIV-ohjeistuksesta. Lisäksi tutkitaan, kuinka olemassa olevaa aineistoa ja teknologiaa (esim. 3D-objektikirjastot dwg-formaatissa) voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Työn seuraavissa vaiheissa pilotoidaan luotua YIV-ohjeluonnosta sovituissa kohteissa. Pilottiprojektien tulosten pohjalta luodaan tarkemmat versiot ohjeista ja määrittelyistä turvalaite- ja sähköratatekniikan inframallintamiselle. Samalla jatketaan tutkimusta tiedonsiirtoformaatin kehittämiseksi.

Kehitystyötä tehdään avoimesti ja mukaan toivotaan kaikki alan toimijat. Eri toimijoiden näkökulmia nykyteknologian kehittämiseen sekä edellytyksiä vaatimusten määrittelylle ja ohjeistukseen selvitetään asiantuntijaryhmän työpajoissa. Työpajat järjestetään Pasilassa Liikenneviraston tiloissa seuraavina ajankohtina:

•        20.9.2017 klo 12-16
•        25.10.2017 klo 9-11.30
•        22.11.2017 klo 12-16
•        13.12.2017 klo 12-16
•        17.1.2018 klo 12-16

Lisäksi 25.10.2017 klo 12.30-15.30 Liikennevirastossa järjestetään kehitystyön pilottipäivä, jossa samalla avataan lisää Liikenneviraston digihankkeita.

Työpajoihin ja kehitystyöhön voi ilmoittautua mukaan Eveliina Pulkkiselle: eveliina.pulkkinen(at)wsp.com.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Teppo Rauhala, teppo.rauhala(at)wsp.com

 

sisään Uutiset
# fi
E
Opetushallituksen lausuntopyyntö teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteiden luonnoksesta
mennessä buildingSMART Finland | syys 7, 2017