E
Lausuntopyyntö rakennuksen laserkeilausta käsittelevästä ohje-ehdotuksesta
mennessä buildingSMART Finland | syys 19, 2018

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne rakennuksen laserkeilausta käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje sisältää laserkeilauksen peruskäsitteistöä, käyttötarkoituksia ja sovellusalueita rakennushankkeissa. Ohje-ehdotuksen tarkoitus on toimia perustietolähteenä laserkeilauspalveluiden tilaamisen tukena.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Kuvat ja kuvatekstit ovat keskeneräisiä ja osin puutteellisia, mutta niihinkin voi lähettää parannusehdotuksia.

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on 10.10.2018.

Lausuntoaineisto ladattavissa tästä linkistä https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-laserkeilaus-101018.html.stx Rakennustiedon sivuilta.

Lisätietoja:
projektipäällikkö
Anna-Riitta Kallinen
puh. 040 770 9799

sisään Uutiset
# fi
E
Infran standardointiryhmän työpaja pe 24.8. klo 9-12 Sitowisessä
mennessä buildingSMART Finland | elo 22, 2018