E
Lausuntopyyntö: BuildingSMART Finland - Infra-toimialan standardointiryhmä pyytää lausuntoanne Inframodel 4 -version käyttöohje-ehdotuksesta
mennessä buildingSMART Finland | joulu 7, 2018

Ohjeen pohjana on käytetty IM3-ohjetta ja sen perusosat on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Näiden lisäksi ohjeessa on kuvaukset uusista IM4-asioista.

Ulkoasultaan ohje on pyritty muuttamaan niin, että dokumentti olisi selkeä ja tiivis perusinformaatiopaketti myös uusille käyttäjille sekä asiaan tutustuville. Välttämättömät tekniset asiat ja niiden esimerkit ovat linkitettynä erilliseen Inframodel online -skeemaan.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja esitystapaan.
Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse. Viimeinen palautuspäivä on 12.12.2018.

Dokumentti ja siihen liittyvä ohje löytyvät SokoProsta:
– bSF Infa > 04-Standardointi > Julkaisut > 28052018_Inframodel4_käyttöohje

Lisätietoja:
Tuomo Palomaa
BIM Development Manager
M +358 40 0938600
tuomo.palomaa(at)ramboll.fi

sisään Uutiset
# fi
E
Syyskokous ti 20.11. klo9-13
mennessä buildingSMART Finland | marras 19, 2018