E
Kysely kaupunkimallinnuksen ohjekirjan päivitystarpeista
mennessä buildingSMART Finland | helmi 11, 2019

Kaupunkimallinnuksen ohjekirja on laadittu vuonna 2016 ja löytyy buildingSMART Finlandin sivuilta osoitteesta: https://buildingsmart.fi/kaupunki/kaupunkimallinnuksen-ohjekirja/

Tämä kysely tehdään buildingSMART Finlandin ja Kuntaliiton toimeksiannosta.
Kyselyssä on tarkoitus selvittää käyttäjien kokemuksia Kaupunkimallinnuksen ohjekirjasta. Alan kehitys on ollut voimakasta ja ohjeistuksen uskotaan tarvitsevan päivitystä.

Pyydämme että vastaat lyhyesti oheisiin kysymyksiin viimeistään 22.2.2019.
Kysymyksiä on 8 kpl, ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Linkki kyselyyn

Etukäteen kiittäen 
buildingSMART Finland

sisään Uutiset
# fi
E
INTOKE-hankkeen loppuraportti julkaistu
mennessä buildingSMART Finland | tammi 28, 2019