E
Koekäyttöön YTV 2021 osa 15 Talogeotekniikka, suunnittelu ja rakentaminen
mennessä Tommi Arola | elo 9, 2021

Talogeotekniikan tietomalliohjeen tarkoituksena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää talogeotekniikan tietomallintamista, sekä toimia rajapintana talo- ja infrahankkeiden ja näiden toimintaa ohjaavien ohjekokonaisuuksien (YTV ja YIV) välillä. Ohje kattaa koko talohankkeen elinkaaren: lähtöaineiston, suunnittelun eri vaiheineen, rakentamisen ja rakennetun todentamisen, pois lukien kunnossapidon. Yleisten ohjeiden ja määritysten lisäksi ohjeessa on esitetty rakennusosakohtaiset vähimmäisvaatimukset talogeotekniikan luovutusaineiston geometrialle ja tietosisällölle.

Talogeotekniikan tietomalliohjeen rakenteellisena ja sisällöllisenä pohjana on soveltuvin osin käytetty Yleisiä inframallivaatimuksia (YIV 2019), jota on täydennetty talohakkeiden erityispiirteiden ja -tarpeiden pohjalta. Ohjeen perustana on tämän hetken parhaat käytännöt ja ohjekokonaisuutta tullaan tarvittaessa päivittämään esim. osaamisen ja työvälineiden kehittymisen myötä.

Talogeotekniikan tietomalliohje muodostuu itse ohjeesta ja ohjeen liitteistä:

  • TaloGEO_Liite_1_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_rakennusosittain.pdf
  • TaloGEO_Liite_2_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_rakennusosittain.xlsx
  • TaloGEO_Liite_3_Tietomalliselostuspohja.docx

Tässä yhteydessä Talogeotekniikan tietomalliohje julkaistaan koekäyttöön. Virallinen ohjeen julkaisu tapahtuu loppukesästä / syksyllä 2021, kun ohje on käynyt läpi buildingSMART Finlandin mukaisen hyväksymisprosessin. Koekäytön ajan ohjetyöryhmä ottaa vastaan ohjetta ja sen käyttöä koskevaa palautetta ja kommentteja.

Liitteet

Talogeotekniikan_tietomalliohje

TaloGEO_Liite_1_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_rakennusosittain

TaloGEO_Liite_2_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_rakennusosittain

TaloGEO_Liite_3_Tietomalliselostuspohja

 

Ohjetta koskeva palauta ja kommentit:
Niki Tapper, niki.tapper(at)ramboll.fi

sisään Uutiset
# fi
E
Tietoiskuwebinaari 21.6.2021: Vesihuollon tietomallinnus - askelmerkit verkostojen parempaan tiedonhallintaan
mennessä Annina Lehikoinen | kesä 7, 2021