E
Inframodel4 käyttöön 1.2.2018
mennessä buildingSMART Finland | joulu 12, 2017

Liikennevirasto ja suuret kaupungit edellyttävät 1.2.2018 alkaen Inframodel4-standardin käyttämistä kaikissa uusissa suunnittelu- ja toteutushankkeissa. Lähtökohtaisesti tämä vaatimus koskee tilaajalle luovutettavaa aineistoa. Näin varmistetaan, että tieto on ohjelmistoriippumattomassa avoimessa muodossa kaikkien hankkeen jatkosuunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvien käytössä. Siltojen ja muiden taitorakenteiden osalta standardi on IFC, kuten aikaisemminkin.

Tiedote pdf:nä

Inframodel (IM) on suomalaisten kehittämä, kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin formaatti infratietojen siirtoon. Inframodel3-versio on ollut käytössä vaatimuksena vuodesta 2014. Sitä hyödynnetään suunnitteluohjelmissa sekä mittaus-, koneohjaus- ja tarkastussovelluksissa. Ratkaisevaa on ollut suurten julkisten tilaajien vaatimus sen käyttöönotosta. Yhtenäinen toimintatapa ja avoin tietomallipohjainen formaatti on tehostunut suunnittelua ja rakentamista.

Inframodel4 laajentaa älykkään koneluettavan tiedonsiirron kattamaan lähes kokonaan infran suunnittelun ja rakentamisen tarpeet.
Merkittäviä hyötyjä tuo erityisesti materiaali- ja muiden ominaisuustietojen laajempi käyttö.

Uusina asioina ja kohteina mukaan tulevat mm.:
• Toteumatiedot
• Maaperämallin maalajikerrosominaisuudet
• Pintarakenteet ja niiden materiaaliominaisuudet
• Rakennekerrosten materiaaliominaisuudet
• Uusina verkkolajeina kaukolämpö/kylmä, kaasu, jäte
• Jalustojen ominaisuudet
• Johto- ja kaapelireittien tilavaraukset
• Kaiteiden ja aitojen ominaisuudet
• Pohjanvahvistus: pilaristabilointi

Tilaajat tukevat Inframodel4:n käyttöönottoa jo ennen 1.2.2018 käynnistyvissä hankkeissa.

Inframodel4-määrittelytyötä on tehty yhdessä alan toimijoiden kanssa buildingSMART Finlandin (bSF) Infran standardointiryhmässä. Vuoden 2017 aikana on vielä tarkennettu Inframodel4-määrittelyä ja valmistellut esimerkkiaineistoja. Teknologiatoimittajat ovat aloittaneet IM4:n implementoinnin toteutustyötä. Testauksia varten järjestetään yhteisiä 1-2 päivän työpajoja.

Käyttöopas loppukäyttäjille – suunnittelijoille, rakentajille, tilaajille – sisältää selkeät käytännön esimerkit.

Lisätietoa Inframodel4:n sisällöstä ja käyttöönotosta https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/ .

 

sisään Uutiset
# fi
E
KIRA-digi: Kommentoi Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri-raporttiluonnosta vuoden 2017 loppuun mennessä
mennessä buildingSMART Finland | joulu 7, 2017