E
Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatti
mennessä bSF | marras 14, 2012

Infra‐alalla otetaan määrätietoisia askeleita kohti tietomallintamisen tehokasta hyödyntämistä suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Sitä varten on kehitetty Inframodel 3 (IM3)‐tiedonsiirtoformaatti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alkuun mennessä. Rinnan tämän kehitystyön kanssa infra‐alan nimikkeistöä laajennetaan tietomallinnusta tukevaksi sekä laaditaan mallinnusvaatimuksia ja –ohjeita.

Tietomallintamisen avulla infra‐ala tähtää tuottavuuden ja laadun merkittävään parantamiseen. Mallintamisen käyttöönottoa on pohjustettu useissa kehityshankkeissa ja ‐ohjelmissa 2000‐luvulla, esimerkiksi Rakennustietosäätiön koordinoimassa InfraTM‐hankkeessa. Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n PRE‐tutkimusohjelman InfraFINBIM‐työpaketissa on asetettu tavoitteeksi, että suuret infran omistajat tilaavat vuodesta 2014 lähtien vain tietomallipohjaisia palveluja.

Kansainväliseen LandXML‐standardiin perustuva Inframodel on avoin menetelmä infratietojen siirtoon. InfraFINBIM‐hankkeessa valmistunut suunnitelma Inframode l3‐formaatiksi perustuu lokakuussa 2012 julkaistuun LandXML1.2‐versioon. IM3‐formaatti on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2014, mutta sitä ennen sitä hiotaan, päivitetään, testataan ja pilotoidaan.

IM3‐formaatti helpottaa tiedonsiirtoa koko infra‐alalla

‐ Inframodel3‐formaatin on tarkoitus toimia laajasti koko infra‐alalla – niin suunnitteluohjelmissa kuin mittaus‐ ja koneohjaussovelluksissa. Käyttöönottohankkeen aikana formaatille luodaan yhtenäinen sisältö ja tehdään ohjeet suunnittelu‐ ja toteutusmallien tiedonsiirtoa varten. Jatkokehittämistä varten huomioidaan infran ylläpidon ja omaisuudenhallinnan vaatimukset, kertoi Juha Liukas SITO Oy:stä käyttöönottohankkeen avausseminaarissa. 
Kaikki mallipohjaisesta tiedonsiirrosta kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita Inframodel 3 ‐käyttöönottohankkeeseen. Vuorovaikutteista yhteistyötä varten järjestetään kolme työpajaa, joista ensimmäinen pidetään joulukuussa 2012. Ajantasaista tietoa formaatin teknisestä sisällöstä löytyy www.inframodel.fi‐sivustolta sekä käyttöönottoprosessin etenemisestä buildingsmart.fi ‐sivustolta.

IM3‐formaatin käyttöönottoa koordinoi eri yhteistyötahoista koostuva Inframodel 3–käyttöönottohankkeen ohjausryhmä puheenjohtajanaan tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta. Hankkeen hallinnosta vastaa Rakennustieto Oy, joka myös julkaisee käyttöohjeet.

‐ Tietomallintamisen käyttöönotto infra‐alalla on jatkuva kehitysprosessi, koska vaatimukset, valmiudet ja menetelmät uudistuvat nopeasti. Tämän takia Inframodel 4‐formaatin määritystyö alkaa rinnan IM3‐formaatin käyttöönoton kanssa, totesi infratilaajia edustavan InfraTM‐hankkeen koordinaattori Harri Mäkelä Innogeo Oy:stä.

LISÄTIETOJA:

Tiina Perttula, Liikennevirasto, tiina.perttula@liikennevirasto.fi, puh. 040 517 6789
Juha Liukas, Sito Oy, juha.liukas@sito.fi, puh. 040 725 8103
Harri Mäkelä, Innogeo Oy, harri.makela@innogeo.fi, puh. 040 502 8859
IM3‐formaatin käyttöönottohankkeen aloitusseminaarin aineistot:
http://www.tekla.com/fi/about‐us/events/Pages/InfraModel3.aspx

E
Infra-alan tietomallinnuskoulutus alkoi tammikuussa
mennessä bSF | maalis 12, 2014