E
InfraBIM-nimikkeistön käännöstyön lausuntopyyntö - kommentit 30.10. mennessä
mennessä buildingSMART Finland | loka 24, 2018

InfraBIM-nimikkeistö on käännetty englannin kielelle buildingSMART Finland Infra-toimialaryhmän toimesta. InfraBIM-nimikkeistö perustuu Infra2015-rakennusosanimikkeistöön ja on siten myös yhtenäinen InfraRYLin kanssa. InfraBIM-nimikkeistössä esitetään yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa: lähtötietojen hankinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa sekä kunnossapidossa.

Termiprojektin työryhmässä on ollut mukana Juha Liukas ja Josefiina Saarnikko Sitowisestä, Tiina Perttula Rambollilta sekä Kalle Mulari Novatronilta. Käytännön termityön tekijäksi valittiin Pohjoismaiden suurin käännöstoimisto Semantix, jolla on vankka kokemus rakennusalan käännöksistä. Semantixin kääntäjät ovat etsineet nimikkeistössä olevia termejä Semantixin sisäisestä aineistosta (rakennus- ja infra-alalla toteutetut käännösprojektit) sekä työryhmän kanssa sovituista tietolähteistä. Käännösten kielivariantiksi sovittiin brittienglanti.

Käännöstermit ovat Google Sheets -taulukossa, missä on esitetty InfraBIM-nimikkeistön mukainen koodi ja nimike sekä nimikkeen käännös englanniksi. Taulukossa on myös esitetty vasemmassa reunassa rakennusosanimikkeistön mukainen koodi. Jos vastaavaa nimikettä ei ole rakennusosanimikkeistössä, on ko. sarakkeeseen merkitty viiva (-). Terminologiaan liittyvät huomiot ja ristiriidat, johon toivotaan kommentteja, on kirjattu “Huomiot”-sarakkeeseen. Huomiot liittyvät lähinnä tien rakenteen terminologiaan, ja terminologiaa on pyritty selventämään myös yksinkertaisilla poikkileikkauskuvilla, jotka ovat Google Drive -kansiossa.

Pyydämme nyt infra-alan asiantuntijoita tarkistamaan omaan erikoisalaansa liittyvät käännökset, minkä jälkeen nimikkeistö viimeistellään ja julkaistaan buildingSMART Finlandin sivuilla. Kommentit voi jättää Google Sheets -taulukkoon valitsemalla kommentoitavan solun, minkä jälkeen työkalurivistä valitaan “Lisää” -> “Kommentti”.

Lisätietoja: Josefiina Saarnikko, josefiina.saarnikko(at)sitowise.com, +358 40 162 8598

sisään Uutiset
# fi
E
YTV:n päivityksen tarveselvitystyöpajat 29.10. klo 13-16 ja 20.11. klo 14-16 Rakennustiedossa
mennessä buildingSMART Finland | loka 24, 2018