E
Infra-tieto kulkee pian mallikkaasti
mennessä bSF | maalis 20, 2013

PRE-ohjelman InfraFINBIM-työpaketissa tehdään kansainvälisesti uraauurtavaa työtä tietomallintamisen hyödyntämiseksi infra-alalla. Työkalupakkiin kuuluvat niin InfraModel-tiedonsiirtoformaatti kuin useissa pilottikohteissa testattavat, jatkuvasti päivittyvät mallinnusohjeet. Koneohjaus vie osaltaan malleja tehokkaasti käytäntöön.

mallinnusohjeet

VR Trackin veturoiman InfraFINBIM-työpaketin kunnianhimoisena visiona on, että jo ensi vuonna suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua. Tähän luodaan valmiudet noin 6 miljoonan euron tutkimusbudjetilla ja 18 jäsenen tutkimuskonsortiolla.

– Tavoitteena on mallipohjainen ekosysteemi, jossa tieto siirtyy tehokkaasti infrahankkeen kaikissa vaiheissa suunnittelun tilauksesta ylläpitoon. Samalla suunnittelun työpanosta siirtyy varhaisempiin suunnitteluvaiheisiin, joissa mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat suurimmillaan ja suunnitelmamuutosten kustannukset ovat pienimmillään, totesi Vianova Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Halttula PRE-ohjelman tulosseminaarissa.

Halttula korosti, että Suomessa kehitetty InfraModel on ainutkertainen avoin tapa siirtää dokumentoitua infratietoa. Sen kehittäjien ja soveltajien tietotaito on keskeisessä asemassa kehitettäessä infra-alan kansainvälistä tiedonsiirtoformaattia.

Tietomallintamisen hyödyistä infra-alan tuottavuuden kannalta on monia käytännön kokemuksia. Halttula kertoi Norjassa toteutetusta moottoritiehankkeesta, jonka yhdessä vaiheessa käytettiin tietomallinnukseen perustuvaa tiedonsiirtoa ja toisessa vaiheessa turvauduttiin perinteisempään tiedonsiirtoon. Jälkimmäisessä suunnitteluvirheistä ja –muutoksista koituivat lähes 5 prosentin ylimääräiset kustannukset. BIM-kohteessa suunnitteluvirheiltä säästyttiin lähes tyystin.

– Suurimmat BIM-edut saadaan allianssihankkeissa, jotka perustuvat tiiviiseen yhteistyöhön, riskien ja hyötyjen jakamiseen. Niihin älykkäät 3D-5D-mallit tuovat paitsi yhteisen kielen myös loistavan keinon hallita yhteistä prosessia, Halttula sanoi.

Tuloksena osaamista, kontakteja ja projekteja

Vianova on aktiivisesti mukana infra-alalle soveltuvan yhdistelmämallin kehitystyössä ja käyttöönoton vauhdittamisessa. InfraFINBIM-työpaketissa se osallistuu esimerkiksi mallinnusohjeiden valmisteluun ja yhdistelmämallin käytön edistämiseen urakkalaskennassa. BIMCity-työpaketissa se kehittää mallipohjaiseen kaupunkisuunnitteluun soveltuvia suunnittelutyökaluja ja ohjelmistoja.

Yhtiön osallistuminen infra-alan kehittämiseen on Halttulan mukaan yhtiölle luontevaa ja itsestään selvää. ”Huolehdimme pitkäjänteisesti asiakkaamme ja infra-alan tuottavuuden parantamisesta”, kuuluu yksi yhtiön kolmesta palvelulupauksesta.

  • PRE-ohjelmassa mukana olemisesta on jo tähän mennessä ollut meille monenlaista hyötyä. Olemme saaneet uutta osaamista, uusia kontakteja, mutta ennen kaikkea myös uusia projekteja, Halttula totesi.

Lue lisää InfraFINBIM-työpaketista!

http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/PRE/infrafinbimtyopaketti/

Katso PRE-tulosseminaarissa 14.3.2013 pidetyt esitykset:
Heikki Halttula PRE-tulosseminaari.pdf
Jaakko Sireeni: BIMCity – tutkimuksesta tuotantoon.pdf
Tuomo Pilomaa: FINBIM – pilotteja ja kokemuksia.pdf

sisään Uutiset
# fi
E
Infra‐alan tietomalliohjeet hyötykäyttöön
mennessä bSF | syys 9, 2013