E
Euroopan julkinen sektori yhdessä kohti maailmanluokan digitaalista rakennusalaa
mennessä bSF | huhti 11, 2016

Euroopassa on nyt suurin paikallinen määrä valtiotason BIM-ohjelmia maailmassa. Suomi ja Norja ovat ensimmäisinä määrittäneet BIM-standardinsa. Niitä ovat seuranneet hankintamallit Euroopan komissiossa, UK:ssa, Alankomaissa ja Italiassa. Uusimpia ovat valtion ja teollisuuden aloitteesta syntyneet mallit Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa. Äskettäin muodostettu EU BIM Task Group (Euroopan komission osittain rahoittama) tähtää näiden kansallisten hankkeiden yhtenäistämiseksi eurooppalaiseksi toimintatavaksi, joka synnyttää maailmanluokan digitaalisen rakennusalan.

EU BIM Task Group järjesti ensimmäisen virallisen ohjausryhmän kokouksensa Brysselissä 19.1.2016. Ryhmään kuuluu 14 EU-jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, joista edustettuina ovat julkisen sektorin hankintatoimi, rakennusten ja infrastruktuurin omistajat ja ohjeiden laatijat.

EU:n komissio on myöntänyt rahoituksen vuosille 2016 ja 2017, jotta syntyisi yhteinen eurooppalainen verkosto tietomallinnuksen käytön yhdenmukaistamiseen julkisissa hankkeissa.

Verkoston www-sivusto on osoitteessa http://www.eubim.eu

Lue englanninkielinen tiedote: EU-BIM-Task-Group

eubim-task-group

E
Inframallintamisen tilannekatsaus
mennessä bSF | maalis 31, 2016