E
BuildingSMART Finland inframallintamisen kehittämisfoorumiksi
mennessä bSF | maalis 15, 2014

Rakennustietosäätiön koordinoiman BuildingSMART Finlandin alaisuuteen on perustettu 15.1.2014 toimialaryhmä, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää tietomallinnusta infra‐alalla. Suomi on rakennusalan tietomallintamisen kärkimaa Euroopassa ja infra‐alalla kehitys on ollut viime vuosina nopeaa ja tavoitteellista.

Perustetussa infra‐toimialaryhmässä jatketaan RYM Oy:n PRE‐ohjelman Infra FINBIM ‐työpaketissa Tekesin tuella tehtyä kehitystyötä. Myös RTS:n InfraTM ‐hankkeessa, alan yrityksissä ja tilaajaorganisaatioissa tehty kehitystyö saavat jatkoa infra‐toimialaryhmässä.

Infra FINBIM ‐hanke päättyy 30.4.2014 ja tulokset siirretään bSF Infra ‐toimialaryhmälle ylläpitoa, edelleen kehittämistä ja käyttöönottoa varten. Keskeisiä tuloksia ovat avoin Inframodel3‐tiedonsiirtoformaatti, yleiset mallinnusvaatimukset ja yhteinen nimikkeistö, joita on kehitetty ja testattu kymmenissä pilottikohteissa.

‐ Inframallintamisen kehittämisessä on kuljettu pitkä tie. Teknologia on kehittynyt vauhdikkaasti, nyt on syytä jatkaa tiedonsiirron esteiden poistamisesta, jotta pääsemme informaation älykkääseen hyödyntämiseen. On tärkeää saada Infra FINBIM –hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt ja ohjeistukset koko alan käyttöön, korostaa bSF Infra –toimialaryhmän puheenjohtajaksi valittu Juha Liukas SITO Oy:stä.

tiedote-2014-01-15-1

Kuvassa vasemmalta buildingSMART Finland Infra‐toimialaryhmän puheenjohtajaksi valittu Juha Liukas SITO Oy:stä, buildingSMART Finlandin puheenjohtaja Tomi Henttinen, Infra FINBIM –työpaketin koordinaattori Kimmo Laatunen VR Track Oy:stä ja Infra TM –hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Tirkkonen Liikennevirastosta.

Tiikerinloikalla maailman huipulle

– Liikenneviraston tavoitteena onmallintamisen laajamittainen käyttöönotto. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä ja buildingSMART Finland on sille luonteva foorumi Infra FINBIMin jälkeen. Siellä voidaan viedä asioita ja osaamista yhdessä eteenpäin ja sopia yhteisiä tavoitteita, toteaa kehityspäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta.

Perttulan mukaan on tärkeää seurata, mitä maailmalla tapahtuu ja olla aktiivisesti mukana kansainvälisessä kehitys‐ ja standardointityössä. ‐ Monenlaisia vaihtoehtoja on vilauteltu, mutta Suomessa kehitetty Inframodel‐tiedonsiirtoformaatti on herättänyt laajaa kiinnostusta. Kansainvälisen standardoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen on keskeinen osa bsF Infran työsarkaa, Perttula sanoo.

‐ Infra‐ala on tehnyt Suomessa tiikerinloikan tietomallintamisen kehittämisessä. Työssä on yhdistetty osaavasti teollinen tutkimus, kehitystyö ja kansainvälinen standardointi. Uraauurtavan työn ansiosta on avattu ovia suomalaisen mallinnusosaamisen hyödyntämiselle eri puolille maailmaa, toteaa RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta ja sen toiminnassa on ollut mukana noin 70 talonrakennusalan organisaatiota. Infra‐toimikunnan odotetaan kasvattavan jäsenistöä noin 30–40 organisaatiolla.

Lisätietoja:

Tomi Henttinen, buildingSMART Finlandin puheenjohtaja, tomi.henttinen@gravicon.fi
Juha Liukas, bsF Infra‐toimialaryhmän puheenjohtaja, juha.liukas@sito.fi
Kimmo Laatunen, InfraFINBIM työpaketin koordinaattori, kimmo.laatunen@vr.fi
Harri Mäkelä, InfraTM ‐hankkeen koordinaattori, harri.makela@innogeo.fi
Tiina Perttula, Liikennevirasto, kehittämispäällikkö, tiina.perttula@liikennevirasto.fi

buildingsmart.fi, www.buildingsmart.fi

E
Tietomallintaminen uudistaa infra-alan
mennessä bSF | maalis 9, 2014