E
building SMART Summit Singaporessa - menestystä suomalaisittain
mennessä bSF | loka 28, 2015

bSI_Summit_Singapore_Group

Building SMARTin Standars Summit pidettiin 12.-15.10.2015 Singaporessa. Tapahtuma kokoaa rakennetun ympäristön avointen standardien asiantuntijat kaksi kertaa vuodessa yhteiseen tilannekatsaukseen. Tällä kertaa osallistujia oli yli sata eri puolilta maailmaa. Kokouksia pidettiin yhteensä 52. Suomesta tapahtumaan osallistui seitsemän edustajaa.

Building SMART International (BSI) on painiskellut viime vuosina organisaatiouudistuksen kanssa, jossa aikaisemmasta vapaaehtoistyöstä ollaan siirtymässä yritysmäisempään organisaatioon. Nyt vaikuttaa, että ollaan hyvällä tiellä. BSI:ssa työ jakautuu eri Room’ihen, joista infran mallinnusasiat on keskitetty nimensä mukaan InfraRoomiin.  Bsi on alun perin rakennuksen tietomallinnukseen ja siihen liittyvän tiedonsiirtostandardin IFC:n kehittämiseen keskittynyt organisaatio, mutta nykyisin toiminta tähtää koko rakennetun ympäristön avoimen tiedonsiirron kehittämiseen.

Monet pitivät tämänkertaista Summitia kaikkien aikojen parhaana. Ei vähiten InfraRoomin ansiosta, jossa tuntuu olevan ’pöhinää’: tärkeitä päätöksiä saatiin tehtyä ja uusia projekteja käynnistymään. Toki rahoitus tuntuu olevan ongelmana usemmassakin maassa.

IFC-standardin laajennusten, kuten tie, rata ja silta osalta tilanne selkeytyi huomattavasti. Tähän mennessähän IFC:stä on määritelty linja- ja viivageometriat IFC Alignment 1.0 -projektissa. Merkittävää tässä on myös yhteistyö kv. yhteistyö OGC:n (OpenGisConsortium) kanssa. Sama määrittelyä käytetään myös tulevassa InfraGML-standardissa. Seuraavaksi IFC Alignment määrittelyä laajennetaan (käytännössä vastaamaan Inframodelin viivamallia) ja tiedon siirtoa pilotoidaan eri ohjelmilla. Pilotointiin pyritään saamaan myös suomalaisia palvelutoimittajia.

IFC Roadista on tehty kansallinen määrittely Koreassa, IFC Railwaystä Kiinassa, IFC Bridgestä Ranskassa. Kaikissa on varmasti jonkin verran erovaisuuksia ja toisaalta päällekkäisyyksiä. Infran IFC:n jatkokehitystä tullaan koordinoimaan erillisellä projektilla. Koordinointiehdotus syntyi yhteisen pohjoismaisen esityksen pohjalta, jota Juha Hyvärinen on ollut laatimassa bSF:n edustajana. Seuraavaksi em. kolme osapuolta toimitavat yhdenmukaiset ns. UML-kuvaukset omista toteutuksistaan. Näin eri toimijoiden määrittelyt on helpommin vertailtavissa ja kommentoitavissa. Aikataulusta voidaan arvioida, että optimistisen arvion mukaan virallinen bSI IFC Road, Railway, Bridge-standardit julkaistaa n. 2 vuoden kuluttua. IFC-määrittelyprojekteissa on noudatettava bSI standardiprosessia, mitä osapuolten on ollut aluksi vaikeaa ymmärtää.

Suomalainen ohjetyö sai myös tunnustusta. Tiina Perttula ja Juha Liukas esittelivät BIMGuidelines-työryhmässä yleiset inframalliohjeet YIV. Seminaarin yhteenvedossa ne todettiin infra-alan ensimäisiksi julkaistuiksi tietomalliohjeiksi. Niistä on julkaistu neljä osaa myös englanninkielisinä käännöksinä. Loput julkaistaan lähiaikoina.

Lisäksi voimme olla ylpeitä, että Inframodel3-kehityksen yhteydessä laadittu LandaXML MVD – LandXML- ja IFC-standardin vertailu – on nyt hyväksytty virallisesti teknisenä raporttina ’bSI Technical Report’.   

Suomen edustusta InfraRoomissa vahvisti myös Ville Alajoki, joka toi osaamista niin siltojen mallinnuksen kuin tilaajankin näkökulmasta.

Vielä laajempaa näkökulmaa standardointiin haetaan IDBE (Integrated Digital Built Environment) -työryhmässä. Siinä on tavoitteena selvittää koko rakennetun ympäristön elinkaaren tietojen standardit ja niiden tarpeet sekä bSI:n rooli ja IFC-standardin ydinalueet.  Joka tapauksessa työ haastava ja voidaan sanoa, että eri elinkaaren vaiheissa tullaan tiedonhallinnassa tarvitsemaan useita eri standardeja. IDBE:hen liittyen Leif Granholm piti mielenkiintoisen esityksen hajautetusta tiedonhallinnasta linkitetyn data avulla.

MOU_Asset_management

InfraRoomin Asset Management -projektin puitteissa Liikennevirasto yhdessä Ruotsin Traffikverketin sekä Hollannin Rijkswaterstaatin allekirjoittivat yhteistyösopimuksen projektimäärittelyjen tuottamiseksi sekä myös projektin rahoittamiseksi. Omaisuuden hallinta on tärkeä elementti väylävirastojen näkökulmasta ja tämä on ollut toistaiseksi vähällä painoarvolla InfraRoomissa. Tällä sopimuksella väyläviranomaiset näyttivät, että heillä on todellinen tarve avoimille standardeille koko infran elinkaaren ajan.

Suomesta tapahtumaan osallistuivta myös bSF:n puheenjohtaja Tomi Henttinen ja Heikki Kulusjärvi, joka kertoi esityksessään mm. Lupapiste.fi -palvelusta.

E
Lausuntopyyntö InfraBIM-nimikkeistö versio 1.6. 9.10.2015
mennessä bSF | loka 22, 2015