E
Talotietosisältöjen vakiointiprojekti etenee

buildingSMART Finland järjesti 7.11.2022 talotoimialan tilaisuuden, jossa keskityttiin Talotietosisältöjen vakiointi -projektiin sisällytettäviin käyttötapauskuvauksiin. Talotietosisältöjen vakioinnin projektisuunnitelmasta vastaava Tomi Henttinen oli suunnitellut kolme mahdollista käyttötapausta, jotka sisällytettäisiin projektiin. 

Käyttötapauskuvaukset 

Käyttötapaukset laaditaan käyttäen SFS-EN ISO 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) standardin mukaista kuvaustapaa. Standardissa käyttötapauskuvauksen kehittämisen lähtöpisteenä on tietyn liiketoimintaprosessin tiedonvaihtotarpeiden yleiskuvaus. 

Tavoitteena käyttötapauskuvauksissa on, että teknistä tasoa ei tarvitse määritellä. Lisäksi valitut käyttötapauskuvaukset ovat rakennusvalvonnalle kiinnostavia. Molemmissa käyttötapauskuvauksissa Tomi Henttinen toimii osallisena tekijän kanssa. 

Aktiivisen keskustelun perusteella ensimmäisiksi käyttötapauskuvauksiksi valittiin

  • Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu asuntotuotannossa
  • Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa.

Projektin aloitustyöpaja pidettiin 15.12.2022

Varsinainen projektyö käynnistyi 15.12. käyttötapausten toteuttamiseen keskittyvällä työpajalla. Tekijöinä ensimmäisissä käyttötapauskuvauksissa ovat:

  • Koordinointi ja käyttötapauskuvausten laadinnan ohjaus: Tomi Henttinen, Gravicon Oy
  • Reikävaraus- ja palokatkosuunnittelu asuntotuotannossa: Lujatalo Oy,  Granlund Oy, Ramboll Finland Oy, Palokatkotukku Oy
  • Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa: BST-Arkkitehdit Oy
  • Käyttötapausten laadinnan periaatteet ja mallidokumentit: Tomi Henttinen, Gravicon Oy

Ensimmäisten käyttötapauskuvausten laadinnan on määrä kestää toukokuu loppuun asti, ja tulemme uutisoimaan sen etenemisestöä säännöllisesti. Käyttötapuksien laadinnassa tullaan järjestämään koko alalle tarkoitettuja kommentointikierroksia.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

RYTV-hankeohjelmaterveisin,

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401


E
Kansallisen inframallin ylläpito ja päivitys –Projektityö alkaa marraskuun alussa