E
bSF Infra-toimialaryhmän järjestämä YIV-ohjeisto-työpaja 22.2.2017 VTT:llä
mennessä buildingSMART Finland | tammi 31, 2017

bSF infraryhmä järjestää avoimen työpajan

TERVETULOA YIV -OHJEISTON TYÖPAJAAN 22.2.
On aika työstää YIV -ohjeistoa eteenpäin!
Paikka: Vuorimiehentie 2 (VTT:n Digitalo), seminaaritila 107 aulakerroksessa
Aika: keskiviikko 22.2 klo 8:30-12:15

Ohjelmassa on ensin alustuksia, mm. selvitystyön huomiot ja suositukset ohjeistokokonaisuuteen liittyen. Alustusten jälkeen työstetään ryhmissä eri teemoja ja tunnistetaan tärkeimmät toimenpiteet. Yhteisen loppukeskustelun aikana priorisoidaan (ja mahdollisuuksien mukaan resurssoidaan) tehtävät vuodelle 2017.

Tarkemmat YIV -ohjeiston kehitystarpeet päätetään työpajan tuottamien näkemysten perusteella ja vuoden 2017 kehitystyöt käynnistetään asiantuntijoiden kanssa.
– Mitä ohjeita tulee selventää? Mitä asioita niissä on tarkennettava/yhtenäistettävä?
– Mitä uusia ohjeita tarvitaan? Miten työstö käynnistetään?
– Onko YIV -ohjeiston rakenne toimiva?

Katso myös kaupunkimallintamisen infosivusto, joka antaa yhden mallin mm. yleisten mallivaatimusten esittelyyn http://buildingsmart.fi/kaupunki/kaupunkimallinnuksen-ohjekirja/ .Nykyinen YIV ohjeisto (Yleiset inframallivaatimukset) löytyy täältä  http://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/.

Ilmoittautuminen työpajaan tästä linkistä: http://buildingsmart.fi/machform/view.php?id=13145

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.2.2017.

TERVETULOA!

Juha Liukas, Sito
Harri Mäkelä, Innogeo
Harri Kyllönen, Sito
Tarja Mäkeläinen, VTT

sisään Muut
# fi
E
Tulossa bSF Inframallintamisen päivä 1.2.2017
mennessä bSF | syys 5, 2016