E
Blogi: YIV-ohjeet, päivitystarvetta näkyvissä ja tuoteteollisuuden mukaan saanti askarruttaa
mennessä bSF | huhti 18, 2016

Harri Mäkelä, Innogeo Oy

YIV-ohjeiden käytöstä kerätään palautetta

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 on saatu käyttöön tilaajien, suunnittelualan, rakentajien, ohjelmistotalojen ja tutkimuslaitosten infra-asiantuntijoiden toimesta. Valmistuneet ohjeet tullaan tarpeen mukaan päivittämään ja pitämään ajan tasalla mallintamisen kehittyessä ja uusia käytäntöjä ja sovelluksia käyttöön otettaessa todellisten hyötyjen aikaan saamiseksi. Ensimmäinen päivitystä palveleva palautteen keruutyö tehdäänkin jo tänä vuonna eli 2016. Palautteen kerääminen tullaan suuntaamaan luonnollisesti niille tahoille, jotka ovat ohjeita soveltaneet, mutta erityisesti niille toimialueille, jotka ovat jääneet inframallintamisen käyttöönotossa hieman edelläkävijöiden perään. Samoin palautetta kerätään niiltä tahoilta, joiden asioita ei ole kovin laajasti tai ollenkaan kokeiltu kehitystyön aikana. Esimerkkinä voi olla puisto- ja liikuntapaikkarakentaminen tai vesihuollon ja energiaverkostojen johtojärjestelmät tiedonhallinnan, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon / omistamisen näkökulmista. Mitä apuja ja ohjeita inframallintamisen käyttöön ottoon tarvitaan niillä tahoilla, joissa ollaan vasta siirtymässä inframallien hyödyntämiseen?

infra-visualisointi

 

Mikä on tuoteteollisuuden rooli inframallien hyödyntämisessä?

Yksi infraprosessin taho kuitenkin puuttui YIV-ohjeiden valmisteluryhmästä – tuoteteollisuus. Julkisen sektorin infrasuunnitelmissa eivät tuotenimet toki ole esillä, mutta suunnitelman toteuttaja urakoitsija tai rakentaja tekee hankinnat ja valitsee rakenteisiin ja järjestelmiin tuotteet, jotka täyttävät niin suunnitelman kuin tilaajan vaatimukset. Infrakaan ei siis synny ilman tuoteteollisuuden keskeistä roolia toimitusketjussa. Varsinkin järjestelmien ja varusteiden osalta on tärkeää päivittää malliin toteumatiedot tuotetiedoilla, jotta hoitotöihin on käytettävissään ajan tasalla olevat tiedot kunnossa pidettävistä laitteista tai varusteista. Tuotteiden tarjous- ja toimitusketjussa tiedon hallinnalla on oma merkityksensä ja tämä on tiedostettu hyvin talosektorin toiminnassa. Talourakoitsijat ovat ottamassa käyttöön tuotetiedon sovellustyökalun, jolla dokumentoidaan luotettavasti rakennushankkeessa käytettyjen tuotteitten tiedot. Infratoimijoiden on nyt syytä selvittää, onko vastaavalle työkalulle tarvetta.

YIV-ohjeissa ei ole myöskään kovin paljon käsitelty infra omistajan tarvitseman tiedon sisältöä. Mikä tuotetieto on tarpeellista infran hallinnan kannalta ja mikä tuotetieto on vähemmän tärkeää toteutetusta hankkeesta säilyttää vuosia tai vuosikymmeniä. Sähköiseen tiedonhallintaan siirryttäessä voidaan helposti tallentaa kaikki mahdollinen toteumatieto, mutta onko siinä järkeä? Ainakin tarvittavan tiedon löytäminen on ratkaistava, kun mallipohjaista tietoa aletaan tallentaa.

Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, YIV-ohjetyöryhmän jäsen, Innogeo Oy

E
Tietomallintaminen muutakin kuin koneohjausta
mennessä bSF | maalis 29, 2016